Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ISMECO BRAND KB

"Firman skall bedriva byggnation samt import och försäljning av byggnadsmaterial samt verksamhet som ingår i byggnation. Brandskydd."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd
Org.nr: 969660-9461
Företagsform: Kommanditbolag