Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kumm och Bergqvist Innovation AB

"Akteibolaget skall utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster med nära anknytning till aktuell forskning inom områdena brandskydd och skydd mot olyckor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom områden med anknytning till bolagets produkter och tjänster."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Konsult
Org.nr: 556728-2636
Företagsform: Aktiebolag