Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

CS Brand o Fastigheter AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet avseende utbildning, rådgivning och säkerhetsarbete inom brandskydd, bedriva renovering och skötsel av samt brand- tekniska ärenden beträffande fastigheter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Fastigheter - Renovering - Rådgivning
Org.nr: 559037-4228
Företagsform: Aktiebolag