Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Renovering i Stockholm

08 construct AB
Org.nr: 556957-7611
Aktiebolaget ska bedriva byggnation, renovering och entreprenaduppdrag inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
08 Ekparkett AB
Org.nr: 556620-1207
Aktiebolaget ska bedriva import, försäljning och läggning av trä och parkett golv med tillbehör, tillhandahålla byggtjänster i samband med renovering av hus och lägenheter samt därmed förenlig verksamhet.
08 Fastighetsutveckling AB
Org.nr: 556906-6318
Bolaget ska bedriva fastighetsutveckling, nybyggnation och renovering inom fastighetsbranschen, förädla, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2 Byggrabbar AB
Org.nr: 556798-6970
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, nyproduktion och renovering samt därmed förenlig verksamhet.
4 EVER SAFE AB
Org.nr: 556762-7863
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva montering av säkerhetsfilm, gallerigrindar samt renovering av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
69:ans spel & tobak AB
Org.nr: 556876-4731
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med tobaksvaror, tidningar, spel, livsmedel, receptfria läkemedel, serviceprodukter, import av handelsvaror, byggkonsultation, fastighetsförvaltning med därtill hör ...
A & A Est Bygg HB
Org.nr: 969746-6606
Nybyggnation och renovering av fastigheter.
A-Block AB
Org.nr: 556830-1534
Bolaget ska tillhandahålla allt inom nybyggnation och renovering och därmed förenlig verksamhet.
A.n.k bygg & renovering AB
Org.nr: 556842-0888
Aktiebolaget ska bedriva byggnation, renovering och entreprenad- uppdrag. Företaget ska även bedriva fastighetsförvaltning, handel med fast egendom och handel med värdepapper och även skadejour- verksamhet.
AB Björnstjärnan
Org.nr: 556761-2196
Bolaget skall bedriva renovering och nybyggnad av lägenheter och fastigheter, äga och förvalta fastigheter, värdepapper och andra förmögenhetsobjekt samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Vitgatan
Org.nr: 556761-9571
Bolaget ska bedriva renovering och nybyggnad av lägenheter och fastigheter, äga och förvalta fastigheter, värdepapper och andra förmögenhetsobjekt samt idka därmed förenlig verksamhet.
Acta Konserveringscentrum AB
Org.nr: 556744-7395
Bolaget skall erbjuda arkeologiska konserveringstjänster, renovering, konservering och kopiering av kulturhistoriska föremål, restaureringstjänster, utställningsarbeten, inventeringar, utbildningar, föreläsningar samt rå ...
Adamello Handelsbolag
Org.nr: 969623-4872
Flytt-, städ- och budservice. Fastighetsservice och renovering inom fastigheter.
ADP HUS AB
Org.nr: 556856-9593
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, tillverkning, renovering, ombyggnad och försäljning av hus och komponenter därtill, äga och förvalta värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Advanced Construction Scandinavia HB
Org.nr: 969686-5253
Uppbyggnad av fastigheter, inköp, uthyrning av fastigheter ägs eller förvaltas av företaget. Import, export av byggmaterial samt högteknologiska maskiner. Förvaltning av fastigheter och konsult- tjänster inom ovanstående ...
Advisor Nordic, Affärs- & Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556618-2134
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena affärs- och verksamhetsutveckling, utveckling, tillverkning och renovering av sportbilar och motorsport samt därmed förenlig verksamhet.
Ajnefors Consulting AB
Org.nr: 556830-4876
Bolagets verksamhet ska vara att utföra konsultationer i form av projektledning och experthjälp inom motorutveckling och rening av oljehantering av vatten samt bedriva uthyrning, köp, försäljning och renovering av motorf ...
Akribit AB
Org.nr: 559002-1274
Byggtjänster till privatpersoner. Underleverantör till andra företag. I byggtjänster ingår renovering och nybyggnation av hus och lägenheter, invändigt såväl som utvändigt, samt markarbeten. Trädgårdstjänster till privat ...
Aktiebolaget Adamsson Consulting
Org.nr: 556699-2037
Bolagets verksamhet skall erbjuda produkter inom affärsutveckling, projekt- och konsultverksamhet avseende Arkitektverksamhet och IT-lösningar, IT konsulttjänster, och IT-support såsom försäljning och utveckling av affär ...
Aktiebolaget Jan Falk Engineering
Org.nr: 556228-7416
Bolaget skall bedriva utveckling, licensiering, konsultativ verksamhet, import, export, agentur och affärsförmedlingsverksamhet och tillverkning och eller försäljning av utrustningar och anläggningar och tjänster allt fö ...