Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Stockholm

Skandinavisk Sprinklerdesign HB
Org.nr: 969718-9554
Konsultverksamhet inom brandskydd, försäljning av brandmaterial samt design av sprinkleranläggningar.
Slcf Service AB
Org.nr: 556553-7296
Bolaget skall utföra utbildning i överlevnad och brandskydd, samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Nordic Safety Group AB
Org.nr: 556811-4630
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjukvård enligt rådande lagstiftning samt inom ramen för Socialstyrelsens regler och allmänna råd gällande privata vårdgivare. Sjukvård, sjukvårdsberedskap, sjukvårdsledni ...
ToFag Konsult AB
Org.nr: 556739-2377
Bolaget skall bedriva utbilding, projektering och problemlösning inom området brandskydd, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.