Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BRANDTEC AB

"Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom brandskydd samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Bygg
Org.nr: 556941-5598
Företagsform: Aktiebolag