Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Limhamn

A&A Limhamnsrevisorerna AB
Org.nr: 556563-1925
Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisning, revision och skatterådgivning, idka handel med värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Gränslös Kompetens Civ ing Krister Pettersson
Org.nr: 556425-6872
Bolaget skall bedriva verksamhet innefattande tjänster inom följande områden: Teknikinformation och anbudsskrivning. Byggrådgivning, kvalitetsansvarig enl PBL, kontrollansvarig enl PBL Projektledning, internationellt o ...
Allez redovisning och revision AB
Org.nr: 556700-7082
Bolaget ska bedriva redovisning- och revision, skattekonsultationer, företagsekonomiska konsultationer, administrativa tjänster, utbildningsverksamhet, idka handel med värdepapper och fastigheter och idka därmed förenlig ...
Anderberg & Byrfors AB
Org.nr: 556265-3047
Bolaget ska äga, förvalta och hyra ut fast egendom, bedriva konsultverksamhet inom affärs- utredningar, mediaproduktion, bokförlagsverksamhet, konstnärlig verksamhet, ekonomisk rådgivning, kapital- förvaltning och finans ...
APJ Redovisning AB
Org.nr: 556936-1511
Företaget ska bedriva ekonomisk konsultation.
Axion Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556466-9595
Bolaget skall direkt och'eller via dotterbolag bedriva yrkesmässig revision, redovisning och ekonomisk rådgivning, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Centendo AB
Org.nr: 556783-8924
Bolaget skall ha som verksamhet att utföra konsulttjänster inom områderna marknadsföring, redovisning och företagsutveckling. Bolaget skall också ha som verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därm ...
Edmans Ekonomihus AB
Org.nr: 556246-3876
Bolaget ska förvalta egen fastighet och värdepapper,bedriva handel med marina produkter, bedriva konsultation inom ekonomi, redovisning och skatt samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ekonomifixarna i Hbg AB
Org.nr: 556829-8318
Företaget skall bedriva ekonomikonsultverksamhet med inriktning på redovisning och bokföring.
Ekonomihuset Moberg AB
Org.nr: 556383-2269
Bolaget ska bedriva försäljning av tjänster inom redovisning, bokslut och ekonomi samt därtill hörande verksamhet, ävensom äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom.
Ekonomihuset Moberg Limhamn AB
Org.nr: 556269-6426
Bolagets ska bedriva försäljning av tjänster inom redovisning, bokslut och ekonomi samt därtill hörande verksamhet ävensom äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom.
ELMIO AB
Org.nr: 556914-2366
Bolaget skall ha som verksamhet att utföra konsulttjänster inom områdena marknadsföring, redovisning och företagsutveckling. Bolaget skall också ha som verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därme ...
Framtidsvården AB
Org.nr: 556575-5955
Bolaget ska bedriva medicinsk rådgivning, uthyrning av personal, undervisning samt systemförsäljning inom vårdsektorn samt företagsekonomisk konsultation och redovisning till företag samt därtill hörande verksamhet
Frugarden Consulting AB
Org.nr: 559021-5355
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsrådgivning, verksamhets- och ekonomistyrning, redovisning, översättning samt förvaltning av aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Förvaltnings AB Radix
Org.nr: 556681-1245
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, skatter och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Green Spirit of Scandinavia AB
Org.nr: 556882-1820
Företaget skall bedriva rådgivning och konsultverksamhet inom affärsutveckling, redovisning samt förvaltning av värdepappers- fonder, aktier och andra finansiella instrument. Bolaget skall årligen dela ut 10'% av vinste ...
JML Redovisning AB
Org.nr: 556630-4191
Bolaget ska bedriva redovisning och ekonomisk konsultverksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
LATIMO AB
Org.nr: 556610-2298
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av tjäsnter inom redovisning, bokslut och ekonomi samt därtill hörande verksamhet ävensom äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom.
LB Bokföring & Redovisning AB
Org.nr: 556960-8721
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning samt konsultationer i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.
Legendary Accounting Sverige AB
Org.nr: 556986-4456
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, avseende redovisning, löneadministration, finansiell konsultation, skatterådgivning, deklarationshjälp samt därmed förenlig verksamhet.