Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

A&A Limhamnsrevisorerna AB

"Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisning, revision och skatterådgivning, idka handel med värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Fastigheter - Redovisning
Org.nr: 556563-1925
Företagsform: Aktiebolag