Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Limhamn

A&A Limhamnsrevisorerna AB
Org.nr: 556563-1925
Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisning, revision och skatterådgivning, idka handel med värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
A. Ström & T. Ström AB
Org.nr: 556086-8852
Bolaget ska bedriva redovisningsverksamhet samt konsultverksamhet inom skatteområdet förvaltning av värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
AB Limhamns Alltjänst
Org.nr: 556896-2970
Handel med dödsbolösöre, bokförings- och städuppdrag.
ACT Konsult AB
Org.nr: 556744-3022
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisnings- och skatteområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Allez redovisning och revision AB
Org.nr: 556700-7082
Bolaget ska bedriva redovisning- och revision, skattekonsultationer, företagsekonomiska konsultationer, administrativa tjänster, utbildningsverksamhet, idka handel med värdepapper och fastigheter och idka därmed förenlig ...
Allrevision AC AB
Org.nr: 556072-1507
Bolaget skall bedriva redovisnings och revisionsrörelse ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Amentum AB
Org.nr: 556500-4073
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och redovisnings- tjänster, lokal-bostadsförmedling resp. uthyrning, försäljning av inredningsprodukter, konsultverksamhet inom fastighetsbranschen och därmed förenlig verksamh ...
APJ Redovisning AB
Org.nr: 556936-1511
Företaget ska bedriva ekonomisk konsultation.
Axion Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556466-9595
Bolaget skall direkt och'eller via dotterbolag bedriva yrkesmässig revision, redovisning och ekonomisk rådgivning, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Blekingenäs AB
Org.nr: 556744-6223
Bolaget ska bedriva konsultationsverksamhet inom företrädesvis företagsekonomiska och skatterättsliga frågor, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Cafakon HB
Org.nr: 969755-7982
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom fastighetssektorn så som fastighetsjuridik, fastighetsförvaltning och fastighetsvärdering samt bedriva konsultverksamhet med redovisnings- och bokföringstjänster. Företaget ...
Carsten Möller Revision AB
Org.nr: 556453-5630
Aktiebolaget ska bedriva revisionsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Cecilia Lindblom AB
Org.nr: 556697-3870
Bolagets verksamhet består i att tillhandahålla tjänster inom ekonomi, finans och administration samt äga och förvalta anläggningstillgångar samt värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Cibi AB
Org.nr: 556240-8434
Bolaget skall köpa, sälja, äga och uppföda hästar för tävlingsändamål, bedriva ekonomiska konsultationer, bedriva handel med konfektion, äga och förvalta aktier och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Civilekonom Per G. Möller AB
Org.nr: 556244-0221
Bolaget skall, i egen regi eller i dotterbolag, tillhandahålla administrativa tjänster och rådgivning inom ämnet före- tagsekonomi.
DNS Företagstjänst AB
Org.nr: 556495-2728
Bolaget skall utföra administrativa tjänster belåna fordringar, äga och förvalta fastigheter, uthyrningsverksamhet av lägenheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Edmans Ekonomihus AB
Org.nr: 556246-3876
Bolaget ska förvalta egen fastighet och värdepapper,bedriva handel med marina produkter, bedriva konsultation inom ekonomi, redovisning och skatt samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ekonomifixarna i Hbg AB
Org.nr: 556829-8318
Företaget skall bedriva ekonomikonsultverksamhet med inriktning på redovisning och bokföring.
Ekonomihuset Moberg AB
Org.nr: 556383-2269
Bolaget ska bedriva försäljning av tjänster inom redovisning, bokslut och ekonomi samt därtill hörande verksamhet, ävensom äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom.
Ekonomihuset Moberg Limhamn AB
Org.nr: 556269-6426
Bolagets ska bedriva försäljning av tjänster inom redovisning, bokslut och ekonomi samt därtill hörande verksamhet ävensom äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom.