Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomihuset Moberg AB

"Bolaget ska bedriva försäljning av tjänster inom redovisning, bokslut och ekonomi samt därtill hörande verksamhet, ävensom äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Ekonomi - Redovisning
Org.nr: 556383-2269
Företagsform: Aktiebolag