Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Limhamn

AB Ekonomiservice i Glimåkra
Org.nr: 556874-4063
Verksamheten ska bedriva ekonom- tjänster såsom bokföring, momsredovisning, bokslut (även koncernbokslut) och skattedeklarationer. Den ska även bedriva ekonomi- och skatterådgivning, likviditetsanalys och kalkylering. Ve ...
AB Gränslös Kompetens Civ ing Krister Pettersson
Org.nr: 556425-6872
Bolaget skall bedriva verksamhet innefattande tjänster inom följande områden: Teknikinformation och anbudsskrivning. Byggrådgivning, kvalitetsansvarig enl PBL, kontrollansvarig enl PBL Projektledning, internationellt o ...
ArenaProjekt i Sverige AB
Org.nr: 556154-2738
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla projekt inom idrotts- och evenemangsbranschen såsom informerande verksamhet som konferenser, seminarier, work shops och liknande för att skapa kunskap och mervärden inom ...
Attmos AB
Org.nr: 556855-4884
Bolaget skall bedriva marknadsföring inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Attmos Capital AB
Org.nr: 556949-4874
Bolaget skall bedriva marknadsföring inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Attmos Consulting AB
Org.nr: 556901-8384
Bolaget ska bedriva marknadsföring inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Attmos Management AB
Org.nr: 556902-1917
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Attmos Rådgivning AB
Org.nr: 556901-8350
Bolaget ska bedriva marknadsföring inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
B.W.J.-Konsult AB
Org.nr: 556206-2702
Bolaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet med undervisningsoch föreläsningsverksamhet, illustrationsverksamhet, skriftställeri samt bedriva handel och förvaltning av aktier, obligationer och andra värdepapper, ha ...
Bengtson & Co i Malmö AB
Org.nr: 556880-4404
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva management konsulting och därmed förenlig verksamhet.
Bäckhorn Förvaltnings AB
Org.nr: 556512-9987
Bolaget skall bedriva handel med aktier, värdepapper, fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Bättre Resultat Limhamn AB
Org.nr: 556945-5362
Företaget ska vara verksamt inom följande områden: - uthyrning av personal till chefsbefattningar - konsulttjänster till företag avseende lönsamhet, organisation och försäljning - journalistik, ekonomi och sport - import ...
Cecilia Lindblom AB
Org.nr: 556697-3870
Bolagets verksamhet består i att tillhandahålla tjänster inom ekonomi, finans och administration samt äga och förvalta anläggningstillgångar samt värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Cosmetika i Skandinavien AB
Org.nr: 556453-8790
Bolaget skall marknadsdsföra samt företräda kosmetika och skönhetsprodukter, utveckla koncept för e-handel, konsulting inom e-handel och ekonomi, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Cristina Hedman Konsult AB
Org.nr: 556980-6341
Bolagets verksamhet består i att tillhandahålla tjänster inom ekonomi, finans och administration samt äga och förvalta värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Croisette AB
Org.nr: 559018-0617
Konsultation i företag- och organisations relaterade frågor och därmed förenlig verksamhet samt rådgivning i transaktion och investering.
Edmans Ekonomihus AB
Org.nr: 556246-3876
Bolaget ska förvalta egen fastighet och värdepapper,bedriva handel med marina produkter, bedriva konsultation inom ekonomi, redovisning och skatt samt idka därmed förenlig verksamhet.
EGEKON AB
Org.nr: 556774-9576
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomihuset Moberg AB
Org.nr: 556383-2269
Bolaget ska bedriva försäljning av tjänster inom redovisning, bokslut och ekonomi samt därtill hörande verksamhet, ävensom äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom.
Ekonomihuset Moberg Limhamn AB
Org.nr: 556269-6426
Bolagets ska bedriva försäljning av tjänster inom redovisning, bokslut och ekonomi samt därtill hörande verksamhet ävensom äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom.