Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

B.W.J.-Konsult AB

"Bolaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet med undervisningsoch föreläsningsverksamhet, illustrationsverksamhet, skriftställeri samt bedriva handel och förvaltning av aktier, obligationer och andra värdepapper, handel och förvaltning av konst, antik viteter samt medicintekniskt material, samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Juridik - Konst - Konsult
Org.nr: 556206-2702
Företagsform: Aktiebolag