Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Limhamn

AB Gränslös Kompetens Civ ing Krister Pettersson
Org.nr: 556425-6872
Bolaget skall bedriva verksamhet innefattande tjänster inom följande områden: Teknikinformation och anbudsskrivning. Byggrådgivning, kvalitetsansvarig enl PBL, kontrollansvarig enl PBL Projektledning, internationellt o ...
ArenaProjekt i Sverige AB
Org.nr: 556154-2738
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla projekt inom idrotts- och evenemangsbranschen såsom informerande verksamhet som konferenser, seminarier, work shops och liknande för att skapa kunskap och mervärden inom ...
B.W.J.-Konsult AB
Org.nr: 556206-2702
Bolaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet med undervisningsoch föreläsningsverksamhet, illustrationsverksamhet, skriftställeri samt bedriva handel och förvaltning av aktier, obligationer och andra värdepapper, ha ...
Bengtson & Co i Malmö AB
Org.nr: 556880-4404
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva management konsulting och därmed förenlig verksamhet.
Bäckhorn Förvaltnings AB
Org.nr: 556512-9987
Bolaget skall bedriva handel med aktier, värdepapper, fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Croisette AB
Org.nr: 559018-0617
Konsultation i företag- och organisations relaterade frågor och därmed förenlig verksamhet samt rådgivning i transaktion och investering.
Eteriola AB
Org.nr: 556362-9954
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, private equity, investeringar och finansiell verksamhet direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella in ...
Eursweden Juridik KB
Org.nr: 969748-9335
Juridisk rådgivningsverksamhet
Exekvens Consulting AB
Org.nr: 556699-0163
Konsultation inom företagsledning, juridik, finansförvaltning och IT samt kapitalförvaltning liksom annan därmed förenlig verksamhet
INDUCTA HANDELSBOLAG
Org.nr: 916626-6610
FÖRVALTNING, HANDEL OCH FÖRMEDLING AV FASTIGHETER OCH VÄRDEPAPPER, KONSULTVERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI OCH PERSONALADMINISTRATION SAMT UTHYRNING AV BOSTÄDER OCH BÅTAR
Infontology AB
Org.nr: 556905-2185
Huvudområdet för bolaget är "IT, samhälle och kultur". Inom detta område bedriver bolaget verksamhet som konsult, forskning och utbildning. Dessutom förekommer gestaltning av olika delar av området i form av design av fö ...
J. Hultén Holding AB
Org.nr: 556825-3545
Bolaget ska bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt försäljnings-, konsult- och servicearbete gällande miljö och energiteknik och därmed förenlig verksamhet.
Juhlean Consulting AB
Org.nr: 556947-6137
Bolaget ska bedriva rådgivning avseende företags organisation, inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, teknisk konsult- verksamhet och konsultverksamhet inom utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Limhamns Juridik och Ekonomi KB
Org.nr: 969751-9149
Rådgivning inom områdena juridik och ekonomi.
Magwil AB
Org.nr: 556243-7623
Bolaget skall bedriva artist- och produktionsverksamhet inom nöjes- och kulturbranschen samt bedriva administrativ konsult- verksamhet, försäljning av energibesparande produkter och därmed förenlig verksamhet.
Midigon Capital AB
Org.nr: 556842-6208
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, private equity, investeringar och finansiell verksamhet, direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella i ...
Moana Malmö AB
Org.nr: 556957-7348
Undervisning i Stand up paddling (SUP) Uthyrning av SUP-brädor och annan för sporten relevant utrustning Handel med sportartiklar Vattensportrelaterade aktiviteter för privatpersoner och företag Eventarrangör Konsult ...
Nesve AB
Org.nr: 556938-9496
Bolaget ska äga och förvalta finansiella tillgångar, bedriva konsultverksamhet inom gas, logistik och transportplanering och därmed förenlig verksamhet.
PIFAS AB
Org.nr: 556913-8695
Bolaget skall bedriva rådgivning, försäljning, service och installation inom fallskydd och personlig skyddsutrustning och därmed förenlig verksamhet.
PL Event Production AB
Org.nr: 556973-8114
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster och tjänster inom event- produktion, planering, projektledning, säkerhet, projekt- strategier, samordning och produktion till kunder inom upplevelseindustrin samt därmed förenlig ...