Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Limhamn

Provice AB
Org.nr: 556657-0668
Bolaget ska bedriva Verksamhet inom administration, projektadministration samt ekonomi. Verksamhet inom marknadsföring, utbildning och kommunikation. Handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt idka därmed ...
Silver Sands AB
Org.nr: 556812-7939
Bolagets verksamhet är att utveckla och sälja medier som är designad att nå unika målgrupper.
Sjögren Medical AB
Org.nr: 556958-4211
Bolaget ska bedriva sjukvård, läkarvård, undervisning och konsulttjänster inom sjukvård, Life science och därmed förenlig verksamhet.
Ultra Vires KB
Org.nr: 916834-4282
Publicering och utbildning inom juridik och därmed förenlig verksamhet.