Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Provice AB

"Bolaget ska bedriva Verksamhet inom administration, projektadministration samt ekonomi. Verksamhet inom marknadsföring, utbildning och kommunikation. Handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556657-0668
Företagsform: Aktiebolag