Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Limhamn

4 FP Consulting AB
Org.nr: 556805-5320
Bolaget skall bedriva psykologkonsultationer, undervisning och terapi, organisationsutveckling, individuell chefsutveckling, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
A&A Limhamnsrevisorerna AB
Org.nr: 556563-1925
Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisning, revision och skatterådgivning, idka handel med värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Fäldts Dentallaboratorium
Org.nr: 556561-9383
Bolaget skall bedriva tandteknisk verksamhet, handel och förvaltning med fastigheter och värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Peter Landgren & Co
Org.nr: 556585-6191
Bolaget skall bedriva förmedling av villor, bostadtadsrätter och kommersiella fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Accedera AB
Org.nr: 556684-3875
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom golfsporten vara heltäckande genom konsulting, föredrag, golfspel på olika nivåer, instruktörsverksamhet, reklam, försäljning samt marknadsföring. Bolaget skall bedriva samt utöva ...
Active Travel Judit AB
Org.nr: 556661-2155
Bolaget ska bedriva verksamhet såsom researrangör konsultverksamhet inom resebranschen och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
AD Zolotarevski AB
Org.nr: 556689-6337
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet, teknisk konsult- verksamhet, förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Adenau AB
Org.nr: 556616-0031
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva försäljning och uthyrning av fordon, sälja IT- konsulttjänster, samt därmed förenlig verksamhet.
Aftonen 5 EF
Org.nr: 769628-5035
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förädla fastigheter.
Aktiebolaget Pelfem
Org.nr: 556669-4187
Bolaget ska förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Scagenta
Org.nr: 556220-6457
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av bostadsrätter och värdepapper, ekonomisk och juridisk rådgivning, förmedling av fastigheter och finansiella tjänster, förvaltning av fastigheter samt agenturverksamhet inom ke ...
Alex Nilssons Måleri AB
Org.nr: 556211-4255
Bolaget skall utföra målningsarbeten på fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Alisal KB
Org.nr: 969636-5387
Förvaltning av fastigheter.
Allevo AB
Org.nr: 556700-9880
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultioner på företagsledningsnivå med särskild inriktning på strategiska frågor och riskhantering, samt därutöver idka förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därm ...
Allez redovisning och revision AB
Org.nr: 556700-7082
Bolaget ska bedriva redovisning- och revision, skattekonsultationer, företagsekonomiska konsultationer, administrativa tjänster, utbildningsverksamhet, idka handel med värdepapper och fastigheter och idka därmed förenlig ...
Analogica AB
Org.nr: 556665-7804
Bolaget skall bedriva översättning och språkkonsultverksamhet, journalistisk verksamhet (text och bild) samt handel med värde- papper och fastigheter för annans räkning.
Anand AB
Org.nr: 556756-0361
Bolaget ska bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Annetorp Bostad AB
Org.nr: 556665-1559
Bolaget skall förvalta fastigheter och värdehandlingar samt därmed förenlig verksamhet.
AR Ledarutveckling AB
Org.nr: 556889-9180
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom och bedriva konsulttjänster inom ledarskapsutveckling- och organisations ...
Aronata AB
Org.nr: 556739-0736
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.