Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Allez redovisning och revision AB

"Bolaget ska bedriva redovisning- och revision, skattekonsultationer, företagsekonomiska konsultationer, administrativa tjänster, utbildningsverksamhet, idka handel med värdepapper och fastigheter och idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Fastigheter - Redovisning
Org.nr: 556700-7082
Företagsform: Aktiebolag