Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Limhamn

3C i Malmö AB
Org.nr: 556890-4030
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom fiberkompositer samt annan därmed förenlig verksamhet.
3H Management AB
Org.nr: 556569-7504
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, handel med värdepapper, investera riskkapital i små och medelstora bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
4 FP Consulting AB
Org.nr: 556805-5320
Bolaget skall bedriva psykologkonsultationer, undervisning och terapi, organisationsutveckling, individuell chefsutveckling, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AAA Works AB
Org.nr: 559005-6742
Bolaget ska bedriva konsultationer och verksamhet inom hästsport- evenemang, ridanläggningar och byggnationsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
AB MAP Management
Org.nr: 556848-6814
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation samt därmed förenlig verksamhet.
ABK Limhamn AB
Org.nr: 556858-5052
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggnings- branschen, catering, förvaltning av värdepapper, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Abpro Bygg i Malmö AB
Org.nr: 556881-0575
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet och konsultverksamhet inom bygg och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Accedera AB
Org.nr: 556684-3875
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom golfsporten vara heltäckande genom konsulting, föredrag, golfspel på olika nivåer, instruktörsverksamhet, reklam, försäljning samt marknadsföring. Bolaget skall bedriva samt utöva ...
ACT Konsult AB
Org.nr: 556744-3022
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisnings- och skatteområdet samt därmed förenlig verksamhet.
AD Zolotarevski AB
Org.nr: 556689-6337
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet, teknisk konsult- verksamhet, förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Addsight AB
Org.nr: 556701-2900
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet gällande projektledning inom områden som utveckling av IT-system'produkter samt inom byggbranschen och projekt- ledningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet ...
Agree Communication AB
Org.nr: 556670-7328
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och produktion av marknads- och företagsinformation. Bolaget skall även bedriva värdepappersförvaltning.
AJTI HB
Org.nr: 969640-5860
Bedriva konsult och egenutveckling av programvara inom databranschen.
AKC Konsult AB
Org.nr: 556948-9494
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom Human Resource, kvalitets- & miljöledning och Facility Management samt äga och förvalta lös och fast egendom.
AB Gränslös Kompetens Civ ing Krister Pettersson
Org.nr: 556425-6872
Bolaget skall bedriva verksamhet innefattande tjänster inom följande områden: Teknikinformation och anbudsskrivning. Byggrådgivning, kvalitetsansvarig enl PBL, kontrollansvarig enl PBL Projektledning, internationellt o ...
Aktiebolaget Skånska Teknik- & Konsulttjänster
Org.nr: 556330-1463
Bolaget skall bedriva byggnadstekniska konsultationer, byggnadsentreprenadverksamhet, marknadsföringstjänster, samt import och handel av produkter med inriktning på inrednings- och byggbranscherna.
Aktiv Rehab i Limhamn AB
Org.nr: 556330-5647
Bolaget skall bedriva sjukvårdande behandling, motions- och friskvårdsverksamhet samt konsult- och utbildningsverksamhet i anslutning därtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alcato Consulting AB
Org.nr: 556914-0030
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende bolagsorganisationer, styrelsearbete, interimslösningar inom management samt handel med värdepapper, grafisk design och fotografering ävensom idka annan därmed förenlig ve ...
Alconab AB
Org.nr: 556611-1547
Bolaget skall bedriva managementkonsulting och affärsutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.
Alesia AB
Org.nr: 556734-7694
Bolaget ska förvalta aktier och andelar, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.