Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Limhamn

Accedera AB
Org.nr: 556684-3875
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom golfsporten vara heltäckande genom konsulting, föredrag, golfspel på olika nivåer, instruktörsverksamhet, reklam, försäljning samt marknadsföring. Bolaget skall bedriva samt utöva ...
Ahlqvist & Arvidsson AB
Org.nr: 556412-4328
Bolaget skall bedriva reklam, informationsproduktion samt marknadsföring inom medicinska områdena samt annan därmed förenlig verksamhet.
Akamana Productions AB
Org.nr: 556542-9767
Bolaget skall bedriva reklamverksamhet, marknadsföring och PR med därtill hörande konsultationer för företagsutveckling och personalutvecklande utbildningar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
ArtLime HB
Org.nr: 969767-7731
Import av tillbehör till mobiltelefoner, surfplattor och motsvarande elektronisk utrustning som kundanpassas, exempelvis förses med organisationens (skolans, föreningen eller företagets) logotyp. försäljning och marknads ...
Attmos AB
Org.nr: 556855-4884
Bolaget skall bedriva marknadsföring inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Attmos Capital AB
Org.nr: 556949-4874
Bolaget skall bedriva marknadsföring inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Attmos Consulting AB
Org.nr: 556901-8384
Bolaget ska bedriva marknadsföring inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Attmos Management AB
Org.nr: 556902-1917
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Attmos Management KB
Org.nr: 969767-2492
Värdepapper och marknadsföring.
Attmos Rådgivning AB
Org.nr: 556901-8350
Bolaget ska bedriva marknadsföring inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Axcellerate Marketing AB
Org.nr: 556730-7615
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva rekrytering samt utbildning och konsultverksamhet inom marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
bejram kommunikation AB
Org.nr: 556795-8607
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, marknadsföring och IT.
Bit för Bit AB
Org.nr: 556210-0247
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsadministration och organisation, marknadsföring, produktutveckling, utbildning och information, bedriva handel och agentverksamhet med möbler och textilier, livsmedel, ...
BlueCon AB
Org.nr: 559032-0734
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena företagsutveckling, marknadsföring och rekrytering samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även förvalta fast och lös egendom.
br TRADING AB
Org.nr: 556420-3213
Bolaget skall idka marknadsföring, försäljning av livsmedel och möbler, förvaltning och handel med värdepapper, handel med bilar och tillbehör, samt därmed förenlig verksamhet.
Carefully Selected AB
Org.nr: 556801-5613
Företaget ska bedriva verksamhet inom marknadsföring, försäljning, konsultation, information, samarbeten och events inom branscher med anknytning till rese- och turism, t ex hotell, restaurang, shopping, transport, kultu ...
CASTOR Invest AB
Org.nr: 556649-8977
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av industriförnödenheter inom emballagebranschen, direkt eller via dotterbolag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Cecil AB
Org.nr: 556630-6352
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av dammode kläder i detaljistledet samt därmed förenlig verksamhet.
Centendo AB
Org.nr: 556783-8924
Bolaget skall ha som verksamhet att utföra konsulttjänster inom områderna marknadsföring, redovisning och företagsutveckling. Bolaget skall också ha som verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därm ...
Ceres Property AB
Org.nr: 556679-2353
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter, till- verkning, marknadsföring och försäljning av livsmedelsprodukter, förvaltning av fast och lös egendom samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.