Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Centendo AB

"Bolaget skall ha som verksamhet att utföra konsulttjänster inom områderna marknadsföring, redovisning och företagsutveckling. Bolaget skall också ha som verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556783-8924
Företagsform: Aktiebolag