Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsutveckling i Limhamn

Akamana Productions AB
Org.nr: 556542-9767
Bolaget skall bedriva reklamverksamhet, marknadsföring och PR med därtill hörande konsultationer för företagsutveckling och personalutvecklande utbildningar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
BlueCon AB
Org.nr: 559032-0734
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena företagsutveckling, marknadsföring och rekrytering samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även förvalta fast och lös egendom.
Bohlen IT Management AB
Org.nr: 556712-9779
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företagsutveckling och ledarskap inom databranschen, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Centendo AB
Org.nr: 556783-8924
Bolaget skall ha som verksamhet att utföra konsulttjänster inom områderna marknadsföring, redovisning och företagsutveckling. Bolaget skall också ha som verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därm ...
CRABE Management AB
Org.nr: 556937-7301
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området företagsutveckling, flödesekonomi (supply chain management) och logistik ävensom äga och förvalta aktier, andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Dieden Group AB
Org.nr: 556480-5272
Bolaget skall direkt eller genom hel- och delägda bolag bedriva förvaltning och handel med fastigheter, företag, värdepapper, valutor, optionshandel, dessutom skall bolaget driva konsultationsverksamhet i företagsutveckl ...
ELMIO AB
Org.nr: 556914-2366
Bolaget skall ha som verksamhet att utföra konsulttjänster inom områdena marknadsföring, redovisning och företagsutveckling. Bolaget skall också ha som verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därme ...
Enablement AB
Org.nr: 559011-9771
Konsultverksamhet inriktad på företagsutveckling, personlig utveckling samt stöd för andra företagare. Bolaget ska även syssla med bemanningstjänster.
Erixson&dotter Ekonomi AB
Org.nr: 556944-6817
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och företagsutveckling, samt därmed likvärdig verksamhet.
Eteriola AB
Org.nr: 556362-9954
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, private equity, investeringar och finansiell verksamhet direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella in ...
GULOV Holding AB
Org.nr: 556597-3335
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom glas- och porslins- branschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall utföra konsulttjänster inom områdena marknadsföring, logistik och företagsutveckling. Bolaget skal ...
Humlebäcken Invest AB
Org.nr: 556933-5747
Bolaget ska direkt eller genom hel och delägda bolag bedriva förvaltning och handel med fastigheter, företag, värdepapper, valutor, optionshandel dessutom ska bolaget bedriva konsultationsverksamhet inom företagsutveckli ...
Indexon AB
Org.nr: 556723-2672
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärs- och företagsutveckling samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Lomag AB
Org.nr: 556591-6060
Bolaget skall bedriva företagsutveckling, försäljning av programvaror och datasystem, konsult och utbildningsverksamhet inom data och IT samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
M5 Management AB
Org.nr: 556814-5519
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom företagsutveckling, förvaltning och utveckling av aktier i dotterbolag, kapitalförvaltning och utveckling av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Midigon Capital AB
Org.nr: 556842-6208
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, private equity, investeringar och finansiell verksamhet, direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella i ...
Nefertiti Institut & Parfym AB
Org.nr: 556132-3964
Bolaget skall bedriva konsultationer inom hudvårdsområdet, företagsutveckling, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
NJG Trusted AB
Org.nr: 559006-9604
Bolaget ska ha som verksamhet att utföra konsulttjänster inom företagsutveckling, ekonomi, organisation och administration. Bolaget ska även bedriva utbildning i frågor med anknytning till verksamheten. Bolaget ska också ...
Profitable Growth Sweden AB
Org.nr: 556934-3667
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsutveckling jämte annan därmed förenlig verksamhet, produktutveckling inom demensvård jämte annan därmed förenlig verksamhet, samt förvaltning och utveckling av investeri ...
Tassaka AB
Org.nr: 556469-3819
Bolaget ska ha som verksamhet att utföra konsulttjänster inom områdena marknadsföring, it och företagsutveckling. Bolaget ska också ha som verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig ve ...