Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konst i Limhamn

AAA ARC AND ART HB
Org.nr: 916605-7670
KONSULTVERKSAMHET INOM KONST OCH ARKITEKTUR
B.W.J.-Konsult AB
Org.nr: 556206-2702
Bolaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet med undervisningsoch föreläsningsverksamhet, illustrationsverksamhet, skriftställeri samt bedriva handel och förvaltning av aktier, obligationer och andra värdepapper, ha ...
CbLb Konsult AB
Org.nr: 556982-4500
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildnings- verksamhet, köp och försäljning av konst, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Deeloop Art AB
Org.nr: 559029-2933
Anordnar mässor med konst och hantverk.
Eteriola AB
Org.nr: 556362-9954
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, private equity, investeringar och finansiell verksamhet direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella in ...
Eurovoice AB
Org.nr: 556509-9875
Bolaget skall bedriva informationsförmedling och konsultering inom data och larmteknik samt handel och installation av dator- utrustning och larmutrustning samt handel med värdepapper, konst och fastigheter jämte därmed ...
Gynning Studio AB
Org.nr: 556814-8703
Bolaget ska sälja konst och smycken samt därmed förenlig verksamhet.
Hand in glove AB
Org.nr: 556785-6736
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom marknadsföring, handel med konst, antikviteter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Hill & Delamain Sweden AB
Org.nr: 556180-3460
Bolaget ska bedriva handel, import och export med handelsvaror såsom möbler, inredningsdetaljer och konst och te, utföra övriga aktiviteter av kommersiell art såsom handel med begagnade böcker där köp av bok dels betalas ...
Interskol Förlag AB
Org.nr: 556509-8927
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, bokutgivning, handel med värdepapper, konst och antikviteter samt förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Interskol Holding i Malmö AB
Org.nr: 556756-8307
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva förlagsverksamhet, bokutgivning, handel med värdepapper, konst och antikviteter samt förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Kimberley Communications AB
Org.nr: 556461-2322
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, översättningsarbeten och språkutbildning, handel med värdepapper, fastigheter, konst och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet.
Length H AB
Org.nr: 556525-1856
Bolaget skall idka handelsverksamhet inom kemi- och polymer- branschen, handel med värdepapper, konst, fast egendom, restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Mansonite Invest AB
Org.nr: 556411-0178
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och restauranger samt därmed förenlig verksamhet, inköpa och försälja konst samt därmed förenlig verksamhet. Rådgiva och agera konsult i management- och ledarfrågor samt därmed fö ...
Miami Voice Produktion AB
Org.nr: 556339-5929
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva förlags- och produktionsverksamhet inom musik och konst, artistförmedling och musikevenemang, idka handel och uthyrning av musiktillbehör. Bolaget ska även bedriva marknadsfö ...
Oddner Konst och Bild KB
Org.nr: 969739-4386
Bolaget ska bedriva produktion av bild, media, utställning samt därmed förenlig verksamhet.
Olof Omdal AB
Org.nr: 556884-9458
Bolaget skall bedriva juridisk rådgivning främst i försäkrings- ärenden, handel med värdepapper och fastigheter samt handel med konst och konsthantverk samt annan därmed förenlig verksamhet.
PolluxBolagen AB
Org.nr: 556694-9490
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företagsorganisation, förvaltning och handel med värdepapper och konst samt därmed förenlig verksamhet.
Skånska Strand AB
Org.nr: 556475-5063
Bolaget skall bedriva handel med kemisk tekniska artiklar, kosmetik, barnkläder, leksaker samt därmed förenlig verksamhet, äga och förvalta fastigheter och restauranger samt därmed förenlig verksamhet, inköpa och försälj ...
Swedpac AB
Org.nr: 556525-1005
Bolaget skall bedriva handel med industriemballage, travsport, handel med och förvaltning av konst, värdepapper, fastigheter, inköp och försäljning av bilar samt därmed förenlig verksamhet.