Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

LATIMO AB

"Aktiebolaget ska bedriva försäljning av tjäsnter inom redovisning, bokslut och ekonomi samt därtill hörande verksamhet ävensom äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Redovisning
Org.nr: 556610-2298
Företagsform: Aktiebolag