Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Green Spirit of Scandinavia AB

"Företaget skall bedriva rådgivning och konsultverksamhet inom affärsutveckling, redovisning samt förvaltning av värdepappers- fonder, aktier och andra finansiella instrument. Bolaget skall årligen dela ut 10'% av vinsten till ideella organisationer, föreningar 'ochellertill forskningsändamål, projekt, stipendier inom miljö och samhällsutveckling."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsutveckling - Konsult - Redovisning - Rådgivning
Org.nr: 556882-1820
Företagsform: Aktiebolag