Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Limhamn

Aktiebolaget Scagenta
Org.nr: 556220-6457
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av bostadsrätter och värdepapper, ekonomisk och juridisk rådgivning, förmedling av fastigheter och finansiella tjänster, förvaltning av fastigheter samt agenturverksamhet inom ke ...
Alinkultur AB
Org.nr: 556812-0678
Bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla konsulttjänster inom kulturområdet såsom rådgivning och coachning avseende undervisning, utställningar och teaterföreställningar samt skriva artiklar inom kulturområdet sam ...
Anderberg & Byrfors AB
Org.nr: 556265-3047
Bolaget ska äga, förvalta och hyra ut fast egendom, bedriva konsultverksamhet inom affärs- utredningar, mediaproduktion, bokförlagsverksamhet, konstnärlig verksamhet, ekonomisk rådgivning, kapital- förvaltning och finans ...
Attmos Rådgivning AB
Org.nr: 556901-8350
Bolaget ska bedriva marknadsföring inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Axion Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556466-9595
Bolaget skall direkt och'eller via dotterbolag bedriva yrkesmässig revision, redovisning och ekonomisk rådgivning, samt idka därmed förenlig verksamhet.
BEKEN MANAGEMENT CONSULTING AB
Org.nr: 556884-8542
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultativ verksamhet inom företrädesvis industriell och finansiell verksamhet, samt vara verksamma inom utbildning, investera i mindre start-up företag, äga och förvalta lös och fast ...
Bogärde Management Advisory AB
Org.nr: 556687-8673
Bolaget skall bedriva rådgivning till företag och offentlig förvaltning i allmänna företagslednings och organisationsfrågor samt inom områdena strategi, finans, internrevision, risk manangement, personal och informations ...
Bokelund RP AB
Org.nr: 556599-2442
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, kapitalförvaltning, ekonomisk och juridisk rådgivning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Byggkonsulten Robert Frändevi AB
Org.nr: 559030-5602
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom bygg- och anläggningssektorn såsom: -byggteknisk rådgivning -bygg-, projekt och projekteringsledning -entreprenadbesiktningar -kontrollansvar enl PBL -edriva handel med s ...
Civilekonom Per G. Möller AB
Org.nr: 556244-0221
Bolaget skall, i egen regi eller i dotterbolag, tillhandahålla administrativa tjänster och rådgivning inom ämnet före- tagsekonomi.
Croisette AB
Org.nr: 559018-0617
Konsultation i företag- och organisations relaterade frågor och därmed förenlig verksamhet samt rådgivning i transaktion och investering.
Croisette Transactions AB
Org.nr: 559025-5344
Bolaget skall bedriva fastighetsekonomisk rådgivning i samband med transaktioner med fastigheter, bedriva förmedling av fastigheter och aktiebolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
Elvil AB
Org.nr: 556904-4372
Företaget ska bedriva datakonsultverksamhet samt egen mjuk- och hårdvaruutveckling och idka därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhe ...
Financial PPC Group Skåne AB
Org.nr: 556677-4310
Bolaget skall bedriva förmedling, rådgivning och konsultationer inom området försäkring, fond och finans. Konsultationer inom management och ledarskap. Äga och handla med värdepapper. Äga och förvalta fastigheter. Bolage ...
Fondera Fond & Invest AB
Org.nr: 556680-8308
Bolaget skall bedriva förmedling, rådgivning och konsultationer inom området försäkring, fond och finans. Konsultationer inom management och ledarskap. Äga och förvalta och handla med värdepapper samt äga och förvalta fa ...
Framtidsvården AB
Org.nr: 556575-5955
Bolaget ska bedriva medicinsk rådgivning, uthyrning av personal, undervisning samt systemförsäljning inom vårdsektorn samt företagsekonomisk konsultation och redovisning till företag samt därtill hörande verksamhet
Fältjuridik i Sverige AB
Org.nr: 556817-6928
Aktiebolaget ska bedriva juridisk rådgivning i bygglovs- och tillståndsärenden, projektera, bygga och äga vindkrafts- anläggningar samt utföra styrelseuppdrag.
Företagskonsult Bengt G Larsson KB
Org.nr: 969624-3170
Redovisningskonsult och ekonomisk rådgivning.
Gauffin Advise AB
Org.nr: 556747-6626
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i styrelser, rådgivning inom affärs- och organisationsutveckling, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Gerstenfeld Legal Advisors AB
Org.nr: 559008-6939
Bolaget skall bedriva juridisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.