Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Motala

Purchasing Consulting Support i Motala AB
Org.nr: 556766-9204
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom inköp samt därmed förenlig verksamhet.
PVA Consulting AB
Org.nr: 556863-3605
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom managementområdet samt därmed förenlig verksamhet.
RBDekonomi AB
Org.nr: 556880-3026
Företaget ska bedriva konsultation i redovisning, löner och bokslut
Rejlers Energitjänster AB
Org.nr: 556583-1822
Bolaget skall tillhandahålla energi- och mätningstjänster för eldistributionsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
RJ Mind Work Consulting AB
Org.nr: 556873-5228
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet avseende utveckling och utbildning inom områdena organisations- och ledarskapsutveckling gentemot personal, chefer och ledningsgrupper med inriktning e ...
RRAR Finans AB
Org.nr: 556493-8537
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och handel med fastigheter. Vidare skall bolaget bedriva ekonomisk rådgivning och konsultation. Bolaget skall dessutom - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avs ...
S Vind El i Motala AB
Org.nr: 556636-8733
Bolaget skall bedriva produktion och projektering av miljövänlig energi (el), handel med värdepapper och fastighet samt idka därmed förenlig verksamhet.
S&T Hamra Service AB
Org.nr: 556934-3790
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation och därmed förenlig verksamhet.
Sewetech AB
Org.nr: 556909-1381
Aktiebolaget skall utföra arbeten som servicetekniker, utföra svetsarbeten och montagearbeten inom verkstadssektorn, bedriva konsultarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Sjökumla Konsult AB
Org.nr: 556837-4531
Bolaget skall idka konsultverksamhet med biträde till arbets- sökande på arbetsmarknaden samt uppdragsverksamhet inom huvud- sakligen lantbrukssektorn och därmed förenlig verksamhet.
SOLDAB Solel och Dataprodukter AB
Org.nr: 556308-5702
Bolaget skall bedriva handel med solenergiprodukter för elproduktion och med dataprodukter av typ maskinvara och program, samt tillhörande tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Spantfabriken i Stockholm AB
Org.nr: 556903-1387
Bolaget skall bedriva konstruktion och tillverkning inom båt- och fartygsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Staffan Bergström Underhållspartner HB
Org.nr: 916691-0027
Bolaget skall bedriva konsult och entreprenad gällande systematiskt underhåll av maskiner och produktionsutrustning. Verksamheten kommer i huvudsak att riktas mot industrier och större verkstadsföretag. Tjänster som i hu ...
Stefan Fredriksson Konsult AB
Org.nr: 556955-7068
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med försäkringsskador och restvärdesräddning, fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel, utbildning inom brandskydd och brandfarliga arbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Stinrew Productions AB
Org.nr: 556983-0473
Föremålet för företagets verksamhet är: Konsultverksamhet inom programmering. Konsultverksamhet inom elektronikkonstruktion. Konsultverksamhet inom mekanikkonstruktion. Konsultverksamhet inom automation. Konsultverksamhe ...
Strategiutveckling Råssnäs AB
Org.nr: 556587-7361
Bolaget skall bedriva verksamhet inom området företagsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
Taurin AB
Org.nr: 556133-0928
Bolaget skall vara att äga och förvalta aktier och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
TB Konsult i Motala AB
Org.nr: 556960-4548
Bolagets verksamhet ska vara att driva konsult- och entreprenadverksamhet inom energi- och säkerhetsområdet, samt utföra taxi- och chaufförsuppdrag och bedriva förenlig verksamhet.
Teknik och Ekonomikonsult i Motala AB
Org.nr: 556890-3263
Företaget ska bedriva tekniskt arbete såsom konstruktion, projektledning, design, beräkningar samt teknikstöd mot industri och byggsektor på konsultbasis. Ekonomi och administrationsarbete mot företag och privatpersoner. ...
Teknikprojekt i Ekensborg AB
Org.nr: 556616-0486
Bolagets verksamhet omfattar konsultverksamhet inom mekanisk konstruktion, förvaltning och handel med fast och lös egendom samt såsom webbutik bedriva försäljning av inredningsartiklar, texil, prydnadssaker och leksaker ...