Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Motala

Besiktningbygg Peter Lorentzson AB
Org.nr: 556835-2420
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik samt annan därmed förenlig verksamhet.
BizVis Consulting AB
Org.nr: 556744-4467
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom betal TV-branschen samt därmed förenlig verksamhet.
BizVis Media AB
Org.nr: 556890-0152
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom betal TV-branschen samt därmed förenlig verksamhet.
BK Merkantil AB
Org.nr: 556277-5220
Bolaget skall bedriva försäljning av ventilationsutrustning jämte konsultativ verksamhet inom branschen, samt uthyrning av fordon, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BNS Competence AB
Org.nr: 556433-3721
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet avseende företags- och produktutveckling, kvalitetsstyrning, systemsäkerhet och IT. Bolaget utvecklar energisparprodukter för vägbelysning. Utveckling, tillverkning ...
Bo Flinge Konsult AB
Org.nr: 556311-3132
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och ADB, handel med datorutrustning och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bockfall Invest AB
Org.nr: 556227-6229
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, förvärv och förvaltning av fast egendom, aktier och andelar i andra företag samt därmed förenlig verksamhet.
Bohm & Gustavsson Servicebyrå AB
Org.nr: 556479-0110
Bolaget skall bedriva redovisningsbyråverksamhet, utföra administrativa tjänster, skogsverksamhet, röjning, dyktjänster, bedriva utbildningsverksamhet inom räddningstjänst området, försäljning av brandsläckningsutrustnin ...
Bovirum konsult AB
Org.nr: 556842-8881
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighets- branschen, förvärva och förvalta fast egendom, aktier och andelar i andra företag och därmed förenlig verksamhet.
Brandskyddsbesiktning BSB AB
Org.nr: 556781-3521
Bolaget skall bedriva besiktning och konsultverksamhet inom brandskydd, kapacitetsprov av sprinkleranläggningar, integritetstester av rum för gasläcksystem, projektstyring av sprinklerentreprenad samt andra konsultatione ...
Bröderna Svensson Konsult HB
Org.nr: 916695-1963
Konsultverksamhet inom industri och kontor, främst med inriktning på databehandling. Tillverkning och försäljning av produkter för marin användning, främst inom sportdykning.
Byggritningar Patrick Gustavsson AB
Org.nr: 556188-4270
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationsverksamhet med arkitekts- och konstruktionsritning. Storformatskopiering, kopieringsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Byt Bolag Bytander AB
Org.nr: 556850-3105
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom: - Konsultation'rådgivning med inriktning på affärs- och marknadsutveckling samt rådgivning inom styling av objekt såsom butiker, restauranger och hotell. - Företagsmäklare med ...
Bäcks Beredning - Besiktning AB
Org.nr: 556505-9028
Bolaget skall bedriva beredning, planering och besiktning av kraftledningar och övriga distributionsledningar. Montering och installation av åskledare samt därmed förenlig verksamhet.
Cad & Konstruktion i Motala AB
Org.nr: 556612-6677
Bolaget skall verka som konsult inom konstruktion och byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
CK Ingman AB
Org.nr: 559014-2047
Bolaget ska bedriva teknisk ingenjörs-, konsult- och bemanningsverksamhet, utföra entreprenader samt tillverka och sälja produkter inom miljövårdsområdet vatten och avloppsrening för såväl teknisk industri som kommunala ...
CK Lärkonsult AB
Org.nr: 556783-7934
Bolaget skall bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom vård och omsorg, hälsa, rehabilitering, skola och företagsutveckling. Verksamheten riktar sig mot offentliga förvaltningar, företag, organisationer och enskil ...
Clear Management Consulting AB
Org.nr: 556624-5816
Bolaget skall bedriva affärsutveckling, konsultation, rådgivning och utveckling av innovationer. Aktiv och passiv förvaltning av fast egendom, finansiella instrument, värdepapper, andelar i bolag som omfattas av 3:12 reg ...
COMRADE AB
Org.nr: 556882-4659
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet av försäljning och marknadsföring inom grafiska industrin, import och export av ur och accessoarer. Bolaget skall även bedriva filmproduktion, köp och försäljning av ...
Coordinator Assistance i Motala AB
Org.nr: 556422-7469
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsområdena internkontroll, kvalitetsstyrning och miljöledning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.