Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Motala

2BRA System AB
Org.nr: 556767-5219
Bolaget ska bedriva utveckling, support och försäljning av administrativa system och utbildning inom angränsande områden samt därmed förenlig verksamhet.
A Hede Förvaltning AB
Org.nr: 556187-0584
Bolaget skall driva handel med metaller, kemikalier, galvanisk utrustning samt utveckla till galvanisk industri hörande produktionsutrustning samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksa ...
A3C Consulting AB
Org.nr: 556774-2779
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom verksamhets- och marknadsutveckling, produkt- utveckling inom digital-TV, organisation och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet.
AB Gamelihus Bygg & Fastighet
Org.nr: 556562-3427
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning, äga och förvalta fast- och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Hanna Ulvan
Org.nr: 556966-4112
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla konstnärlig scenframträdande inom sång, dans, teater och musikal samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även tillhandahålla tjänster och personaluthyrning s ...
Abtec HB
Org.nr: 969690-8368
Försäljning av tekniska lösningar, försäljning av industriförnödenheter såsom batterier, service med tekniska lösningar.
Actline KB
Org.nr: 969644-4554
Detaljhandel med dagligvaror och hushållsartiklar samt därmed sammanhängande konsult- och utbildningsverksamhet.
ad oculus AB
Org.nr: 556855-1385
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och produktion av läromedel, produktion av film, animationer och grafiskt material samt allmänt konsulterande och utbildande verksamhet inom det ekonmiska området.
Addera Kommunikation AB
Org.nr: 556998-4403
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikationsområdet med grafisk produktion och därmed förenlig verksamhet.
ADL Vision AB
Org.nr: 556158-6974
Bolaget skall bedriva utveckling, montering och handel med enkla mekaniska produkter främst inom tunnplåtsteknik samt därmed förenlig verksamhet. Förvaltning av kapital kan ske genom handel med värdepapper.
Affärspartner Motala AB
Org.nr: 556838-2989
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda små och medel- stora företag konsulttjänster inom marknadsföring och affärs- utveckling, som syftar till att öka intäkterna genom att effektivisera deras marknads- och säl ...
Agrarkonsult i Motala AB
Org.nr: 556965-9245
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finansiering, skatter, fastighetsförmedling och redovisning, jord- och skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AKJ Konsult och Design AB
Org.nr: 556855-8281
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsekonomi, process- och IT- systemutveckling samt inom trädgårdsdesign. Bolaget skall även bedriva entreprenadstjänster inom mark- och trädgårdsanläggningar samt bedriva d ...
ALDERON Innovation AB
Org.nr: 556608-6723
Bolaget skall bedriva lotteri och spelverksamhet, samt konsulttjänster inom data så som datorbaserade bildinformationssystem samt bildproduktioner för egensänd kabel-TV och därmed förenlig verksamhet.
AMT Dialog AB
Org.nr: 556806-1302
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda helhetskoncept för produkt och konsulttjänster för att stödja samt utveckla organisationer och företagens arbetsmiljöarbete. Erbjudandet inriktar sig främst till produktst ...
Andersson Consulting in Motala AB
Org.nr: 556912-5254
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation omfattande företags affärsutveckling och utveckling av företags organisation. Samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter. Samt därmed förenlig ...
Ann & Isak AB
Org.nr: 556638-8178
Aktiebolaget ska bedriva caféverksamhet och vandrarhems- verksamhet. I caféverksamheten ingår också produktion och försäljning av bröd. Uthyrning av festlokal samt övrig utrustning såsom cyklar.
Arithmetica AB
Org.nr: 556973-9500
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av elektronik samt konsultverksamhet inom elektronik inbyggda system.
Assistans 4U i Motala AB
Org.nr: 556688-2980
Bolaget ska bedriva företagskonsultation, redovisning, uthyrning av arbetskraft, hushållsnära tjänster samt import och export av konfektionsvaror samt idka därmed förenlig verksamhet.
Axel Invest AB
Org.nr: 556732-5757
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter (direkt och indirekt via bolag), bedriva fastighetsrelaterade konsulttjänster, äga och förvalta värdepapper, bedriva träning och tävlingsverksamhet med travhästar samt därmed före ...