Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Motala

Miljö-, VVS- & Energicenter i Östergötland AB
Org.nr: 556654-8730
Bolaget ska bedriva värme och sanitetsarbeten, butikshandel med vvs-varor, konsultverksamhet inom vvs och därmed förenlig verksamhet.
MJ Konsult i Motala AB
Org.nr: 556989-7167
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och installation av måttbeställda fönster och dörrar.
Moini Gruppen AB
Org.nr: 556382-4530
Bolaget skall bedriva affärsutveckling innefattande konsultverksamhet med verkstadsmaskiner, importera industriverktyg, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet
Montab Förvaltning AB
Org.nr: 556869-7048
Aktiebolaget ska förvärva och förvalta fast egendom och aktier och andelar i andra företag, utföra konsultationer inom verkstads industrin samt därmed förenlig verksamhet.
Motala El & Automationsteknik AB
Org.nr: 556971-1913
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster avseende automation och IT inom VA och el området och därmed förenlig verksamhet.
Motala Express Fastighets AB
Org.nr: 556623-9009
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, utföra konsult- tjänster inom lagerhantering och logistik, utföra transporter samt därmed förenlig verksamhet.
Motala Mättjänst AB
Org.nr: 556676-6647
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom bygg- och anläggningsområdet och därmed förenlig verksamhet.
Motala Verkstad Group AB
Org.nr: 556765-8165
Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Multi Media Medical Consulting Group MMMGC HB
Org.nr: 969639-9279
Konsultverksamhet inom multimedia och medicin. Aktiehandel. Fastighetsuthyrning.
Myariade AB
Org.nr: 556891-6240
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet samt investera i små bolag och förvaltning av värdepapper och fastigheter, konsultverksamhet inom säljutveckling och säljutbildning samt hjälpa små o medelstora företag att skapa och ...
Nils Robert Johansson Konsult AB
Org.nr: 556903-0298
Aktiebolaget ska utföra konsultativa tjänster inom försäljningsverksamhet, försäljning av städmaskiner jämte därmed förenlig verksamhet.
Nodimo Elteknik AB
Org.nr: 556768-5242
Bolaget ska erbjuda konsultationer inom el-, skogs- och jord- bruksbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Nordic Research Consultants i Motala AB
Org.nr: 556499-5610
Bolaget skall bedriva konsult och journalistverksamhet inom marknadsstrategi och reklam samt idka därmed förenlig verksamhet.
Odontologikonsult Ulla & Sven Ordell HB
Org.nr: 916692-1594
Odontologisk konsult, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och liknande.
Ostdalen Förvaltnings AB
Org.nr: 556889-2060
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Pallas Athena AB
Org.nr: 556963-7472
Bolaget ska bedriva skyddat boende för utsatta kvinnor i hotelliknande miljö samt därmed förenlig verksamhet.
PETECH ENGINEERING HB
Org.nr: 969719-3655
Montage av kamerautrustning och elboxar för drivning av lampor och kameror och installation av skåp för datorer med inspelning av olika händelser, mestadels pappersbruk.
Peter Oscarsson Datakonsult i Motala AB
Org.nr: 556632-1153
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom persondatorer och servrar, installationer av persondatorer, telefonväxlar och kommunikationsutrustning samt försäljning av persondatorer och kommu ...
Prestructor AB
Org.nr: 556235-5585
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom transportbranchen samt idka handel med värdepapper och driva därmed förenlig verksamhet.