Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Motala

INKEN Industrial Business Consulting AB
Org.nr: 556948-7241
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management och företagsutveckling mot industriella företag och organisationer och därmed förenlig verksamhet samt förvaltning av värdepapper.
Integrated Purchasing Performance, IPP AB
Org.nr: 556982-1886
Konsultfirma som tillhandahåller tjänster inom företagsutveckling med inköp som fokus. Inköp innebär samtliga strategiska och operativa aktiviteter som leder till en förbindelse mellan två parter och som regleras med en ...
Interloq Media AB
Org.nr: 556659-3538
Föremålet för bolagets verksamhet är att bolaget ska informera, - fungera som ombud och förmedla lån (bolån och direktlån), dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om föreningsverksamhet samt be ...
J-Å Ehn Förvaltning AB
Org.nr: 556782-5251
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom import och försäljning av komponenter till tillverkningsindustrin, huvudsakligen inom branscher såsom vitvaror, elektronik såsom lampor, sladdställ, strömbrytare och termostater ...
Jacobson And Co Sweden AB
Org.nr: 556965-0517
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter inom rengöring, hygien och hushållsprodukter samt utöva försäljnings- konsultverksamhet mot företag och organisationer och därmed förenlig verksamhet.
Johan Sjöberg AB
Org.nr: 556762-9950
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsult- tjänster avseende teknisk information och därmed förenlig verksamhet.
John Invest AB
Org.nr: 559009-1137
Bolaget ska erbjuda utbildningsinsatser inom vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet samt samhälls- vetenskapliga programmet. Bolaget skräddarsyr utbildningar'föreläsningar till företag, organisationer o ...
Jämsmed AB
Org.nr: 556791-6274
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projekt rörande ansökningar, projektledning, utvärdering och utbildningar. Bolaget ska också bedriva verksamhet inom besöksnäringen med annordnande av konferenser och aktivitete ...
K.Å's utbildning o miljö AB
Org.nr: 556701-9491
Bolaget ska bedriva utbildning av förare för transportfordon. Handläggning, utbildning och behörighetsutbildning i miljö- och säkerhetsfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.
KA Karlborg Konsult AB
Org.nr: 556962-6038
Kontrollansvarig inom byggsektorn. Företaget ska bedriva kontrollplaner för en till två familjehus vid ansökan av byggnadslov samt medföljande besiktningar på arbetsplats samt även slutbesiktningar mot entreprenad.
Kaufeldts Grafiska Montage AB
Org.nr: 556702-3428
Bolaget skall bedriva försäljning, service och installationer inom mekanisk industri samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
KLARAB Konsult & Entreprenad AB
Org.nr: 556576-4304
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom byggnadsentreprenad och fastighetsområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Klimatteknik i Motala AB
Org.nr: 556653-7857
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- och entreprenad inom VVS-branschen och därmed förenlig verksamhet.
Klubbhusudden AB
Org.nr: 556070-9791
Bolaget skall bedriva konsultverksamet avseende företags- organisation, affärsutveckling och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
KBet Läkarkliniken, Motala
Org.nr: 916691-8277
Fritidspraktik i kirurgi med specialistutbildade läkare. Kirurgisk, ortopedisk och urologisk konsult och operativ verksamhet. Framställning av undervisningsmaterial och undervisnings- och konsultverksamhet. Förlagsverksa ...
Konexa AB
Org.nr: 556648-7467
Bolaget skall bedriva konstruktion av transportörer och hanteringsutrustning till tidningsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Kraft Support AB
Org.nr: 556765-0170
Bolagets verksamhet ska vara konsultationer avseende ventil- serviceunderhåll samt byggnation och anläggningsarbete inklusive trädgårdsskötsel.
KXE Konsult AB
Org.nr: 556501-0005
Bolaget skall bedriva cateringsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
L Adolfsson Konsult AB
Org.nr: 556652-2883
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighets- branschen, konsultverksamhet avseende företags organisation samt idka därmed förenlig verksamhet.
L-G Tell Förvaltning AB
Org.nr: 556782-6515
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom import och försäljning av komponenter till tillverknings- industrin, huvudsakligen inom branscher såsom vitvaror, elektronik såsom lampor, sladdställ, ...