Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Motala

CYB Consulting HB
Org.nr: 969712-0559
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom industriell 'processvattenreningrecirkulation och personlig omvårdnad samt därmed förenlig verksamhet.
Damm & Byggteknik i Motala AB
Org.nr: 556789-6500
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggteknik, projekt- och byggledning av hus och dammar samt husbesiktningar jämte därmed förenlig verksamhet.
Datateknik Per Rodell AB
Org.nr: 556666-8918
Bolaget skall bedriva försäljning, uthyrning, service och installation av datautrustning och kontorsmaskiner samt konsult- och redovisningstjänster och därmed förenig verksamhet. samt även trim och bad för husdjur såsom ...
Dynudden Konsult HB
Org.nr: 969732-4771
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom arbetsförmågebedömning och arbetsplatsanpassning, företagsledning och kommunikation, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom idka handel och förvaltning av fastighet ...
ELVA ProcessAutomation AB
Org.nr: 556709-0617
Bolaget skall bedriva teknisk ingenjörsverksamhet inom miljövårdsområdet samt driva konsultverksamhet och entreprenad inom verksamhetsområdet vatten och avloppsrening för kommunal och privat sektor. Verksamheten omfattar ...
Enburk HB
Org.nr: 969671-1176
Webtjänster och program, design, utveckling och uthyrning samt diverse datorrelaterad verksamhet såsom försäljning och konsult.
Energi & Fastighet i Sverige AB
Org.nr: 556526-1327
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och försäljning av produkter för uppvärmning av byggnader och därmed förenlig verksamhet.
Flexiboys i Motala AB
Org.nr: 556720-4861
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom teknisk industri samt därmed förenlig verksamhet.
Folla Tech Sverige AB
Org.nr: 556680-9447
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, marknadsföring, inspektioner, renovering, konsultation, utbildning och konstruktion inom pumpteknik och därmed förenlig verksamhet.
Formkonsult Leif Ulvan AB
Org.nr: 556551-8353
Bolaget skall bedriva konstruktioner och formgivning av plast- detaljer och formverktyg, utbildning i anslutning härtill samt bedriva försäljning av reklamartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Freloto AB
Org.nr: 556833-4501
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva konsultverksamhet inom IT, försäljning, administration och styrelseuppdrag samt ...
Företagarklubben i Motala AB
Org.nr: 556888-6062
Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa forum för kontakter mellan företagare i form av föreläsningar och liknande samt därmed förenlig verksamhet.
Granit PR & Kommunikation AB
Org.nr: 556915-0146
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet i form av strategisk rådgivning, utbildning och produktion inom pr och kommunikation och därmed förenlig verksamhet.
Gösta Karlsson Konsult AB
Org.nr: 556522-5280
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Hansson Kreativet AB
Org.nr: 556801-7502
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva IT- konsultverksamhet inom företagsadministration. Bolaget skall även bedriva handel med båtar och båttillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Helpyou i Motala AB
Org.nr: 556676-3784
Bolagets verksamhet skall vara rådgivning och utbildning av nya och befintliga företag, Out-placement, kompetensförsörjning, rekrytering'avveckling, marknadsföring,'analyserutredningar projektledning inom näringslivsutve ...
HKJ Fait AB
Org.nr: 556889-3803
Konsultverksamhet inom fastighetsservice. Projektledningsuppdrag. Konsultversamhet inom IT samt skapande av hemsidor och appar.
Horgby Konsult HB
Org.nr: 969748-1944
Hjälpa kundföretag inom svensk verkstadsindustri med lednings-, inköps- och produktionsuppdrag för att effektivisera deras interna processer. Konsulttjänster som mitt företag erbjuder är inom svensk verkstadsindustri med ...
IGV Consulting AB
Org.nr: 556918-1620
Konsultuppdrag inom vägteknik och därmed förenlig verksamhet. Specialområde vägmarkering, konsultuppdrag inom kontorsadministration och därmed förenlig verksamhet. Uthyrningsverksamhet omfattande trädgårdsmaskiner och bå ...
Implementor AB
Org.nr: 556511-4450
Föremålet för bolagets verksamhet är teknikkonsult inom kraftindustrin, jämte därmed förenlig verksamhet.