Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskyddsbesiktning BSB AB

"Bolaget skall bedriva besiktning och konsultverksamhet inom brandskydd, kapacitetsprov av sprinkleranläggningar, integritetstester av rum för gasläcksystem, projektstyring av sprinklerentreprenad samt andra konsultationer inom brand och säkerhetsområdet jämte handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Besiktning - Brandskydd - Bygg - Fastigheter - Konsult
Org.nr: 556781-3521
Företagsform: Aktiebolag