Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Motala

Brandskyddsbesiktning BSB AB
Org.nr: 556781-3521
Bolaget skall bedriva besiktning och konsultverksamhet inom brandskydd, kapacitetsprov av sprinkleranläggningar, integritetstester av rum för gasläcksystem, projektstyring av sprinklerentreprenad samt andra konsultatione ...
Stefan Fredriksson Konsult AB
Org.nr: 556955-7068
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med försäkringsskador och restvärdesräddning, fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel, utbildning inom brandskydd och brandfarliga arbeten samt därmed förenlig verksamhet.