Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stefan Fredriksson Konsult AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med försäkringsskador och restvärdesräddning, fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel, utbildning inom brandskydd och brandfarliga arbeten samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Fastighetsskötsel - Försäkringsskador - Konsult
Org.nr: 556955-7068
Företagsform: Aktiebolag