Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Försäkringsskador i Motala

Stefan Fredriksson Konsult AB
Org.nr: 556955-7068
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med försäkringsskador och restvärdesräddning, fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel, utbildning inom brandskydd och brandfarliga arbeten samt därmed förenlig verksamhet.