Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förmedling i Täby

Hörnåker Invest AB
Org.nr: 556366-3482
Bolaget skall bedriva förvaltning och förmedling av fastigheter, ny- och ombyggnationer av fastigheter, etablering av rörelsedrivande företag. Bolaget skall vidare bedriva utveckling, försäljning och marknadsföring av ek ...
I & H Inredningar HB
Org.nr: 969601-2856
Förmedling och installation av hemtextiler och byggnadssnickerier, import av tavelramar och taveltyger samt köp och försäljning av ovan nämnda verksamhet.
Independent Business Excellence Nordic AB
Org.nr: 556922-1640
Bolaget skall bedriva verksamhetsrådgivning och förmedling av kreditadministrativa tjänster till företag, samt därmed förenlig verksamhet.
Ingarögrundets Fastighetskonsult AB
Org.nr: 556704-8276
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av fastigheter, tomträtter, bostadsrätter och kommersiella fastigheter, 'köpförsäljning förvaltning av 'fastigheterbolaglokaler och värdepapper, konsultverksamhet inom 'marknadsföringf ...
Ingelas veterinärpraktik KB
Org.nr: 969693-7433
Veterinärverksamhet, hästvård, undervisning och rådgivning, avel och tävlingsverksamhet med häst, köp, försäljning och förmedling av häst, utveckling och försäljning av hästvårdsprodukter, fodertillskott samt fodermedel.
Ingrezzo AB
Org.nr: 556767-3230
Bolaget skall bedriva konsultation och rådgivning inom den grafiska branschen. Förmedling av trycksaker samt därmed förenlig verksamhet.
IRBIS Konsult AB
Org.nr: 556365-8599
Bolaget skall bedriva konsult-, utvecklings-, handels- och utbildningsverksamhet inom områdena översättning och språkbehandling, elektronisk informationsbehandling och -förmedling samt organisationsutveckling ävensom idk ...
Jansson & Sparrdal Fastighets AB
Org.nr: 556640-4066
Bolaget skall köpa, sälja och förvalta fastigheter samt bedriva byggnadsverksamhet, förmedling och konsultation inom fastighetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
JM MäklarAssistans & Co HB
Org.nr: 969724-2171
Förmedling av affärslokaler, rörelser, tillhandahållande av kontorstjänster samt tjänster inom ridsport.
Juris - Juridisk Informationsservice AB
Org.nr: 556579-9383
Bolaget skall bedriva förmedling av information och tjänster inklusive handel med böcker och andra medier samt prenumerationsförmedling i första hand till företag - yrkesverksamma - studerande inom juridik, ekonomi, admi ...
Kid-2-Kid HB
Org.nr: 969620-2424
Förmedling av försäljning av begagnande barnartiklar såsom barnvagnar, bilstolar och skridskor. Förmedlingen sker på provisionsbasis.
Konsult Aktiebolaget Brijabo
Org.nr: 556445-9880
Bolaget skall äga och förvalta, köpa och sälja värdepapper och fast egendom. Bedriva förmedling av yrkeskunnigt folk, utföra bilreparationer, byggnadsarbeten och redovisningstjänster samt bedriva rådgivning inom skatte-, ...
Kroppsvårdarna Aktiv Hälsoservice KAH HB
Org.nr: 969653-9916
Försäljning av hälsoprodukter och konfektion samt förmedling och konferensarrangemang av hälsotjänster.
Lanor AB
Org.nr: 556465-8499
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva förmedling av kommersiella lokaler och fastigheter, försäljning av användarprogram inom data, konsultationer avseende försäljning och marknadsföring inom data och fastighet, ...
Larsén & Serneholt fastighet AB
Org.nr: 556949-2837
Förmedling av fastigheter, bostäder samt konsultationer kring detta. Även konsultering och förmedling av kringtjänster, kundfrämjande åtgärder, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhe ...
Larsén & Serneholt Holding AB
Org.nr: 556904-5098
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara förmedling av fastigheter, bostäder och konsultering kring detta, konsultering och förmedling av kringtjänster, kundbefrämjande åtgärder, fastighetsförvaltning, handel med vär ...
LGY Konsult AB
Org.nr: 556727-4211
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulting och förmedling av tjänster rörande strategi, organisation och management inom IT och informationssäkerhet. Konsulting rörande fritidsbåtar samt köp, försäljning ...
Lindqvist och Darin AB
Org.nr: 556623-7748
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter, köp och försäljning av aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Lovant AB
Org.nr: 556964-0831
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, strategi och verksamhetsutveckling samt erbjuda expertkunskap och projektledning inom områden som marknadsföring, försäljning, kommunikation och varumärkesbyg ...
Lovator AB
Org.nr: 556902-3897
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, organisations- och verksamhetsutveckling samt erbjuda expertkunskap och projektledning inom områderna kundrelationer och kundservice, kommunikation och markna ...