Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förmedling i Täby

Devoted selection AB
Org.nr: 556891-7115
Tillverkning och försäljning av textila produkter, såsom presentpåsar, barnartiklar och kläder, utgivning och publicering av böcker, anordnande av seminarier, information och föredrag, information rörande resor samt anor ...
Din mäklare i Täby AB
Org.nr: 556914-9130
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt därmed förenlig verksamhet.
Ditt Hem Fastighetsförmedling i Täby AB
Org.nr: 556975-2552
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförmedling, värdering av fastigheter, konsulttjänster avseende fastighets-förmedling-förvaltning, värdering samt förmedling av försäkringar-värdepapper-flyttstädning-hantverkshjälp, ann ...
Dolce AB
Org.nr: 556618-1938
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, förmedling av försäkringar och konsultationer i anslutning därtill, samt därmed förenlig verksamhet.
Ducare AB
Org.nr: 556827-1224
Aktiebolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård samt konsultation, köp och förmedling av varor och tjänster i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.
E. Sandberg & Partners AB
Org.nr: 556603-9557
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, förmedling av personförsäkringar och fonder samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
EAS Ekonomi & Administrationsservice AB
Org.nr: 556330-9623
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultation, ekonomiservice, administrativ service, förmedling av försäkringar och finansiella tjänster, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper. verksamhe ...
ElVent Stockholm AB
Org.nr: 556823-5393
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper, personaluthyrning, ekonomisk konsultation, förvaltning, köp, försäljning och förmedling av fastigheter och bostadsrätter, entreprenadtjänster inom anläggning, bygg och måle ...
Erik Engström Fastighetsbyrå AB
Org.nr: 556543-7059
Föremålet för bolagets verksamhet är förmedling av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Exotend Invest AB
Org.nr: 556860-6668
Bolaget ska bedriva handel med konsumentprodukter för kosmetik och hälsovård, förmedling av legouppdrag, samt bedriva därmed förenlig verksamhet samt investera i fastigheter, noterade och onoterade aktier.
Eye Diagnostics Scandinavia AB
Org.nr: 556712-5595
Bolaget ska bedriva ögondiagnostik, förmedling av ögonteknisk utrustning och därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbyrån Marie-Louise Larsson AB
Org.nr: 556741-0005
Bolaget skall bedriva mäkleri och förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt förvaltning av fast och lös egendom.
Febes AB
Org.nr: 556619-8049
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter, tomträtter, bostadsrätter och likartade andelar, bedriva konsultverksamhet vid fastighetsaffärer, bedriva handel med sportartiklar och vara konsult inom hälsa, sport och m ...
Festmakeriet i Stockholm AB
Org.nr: 556863-5386
Aktiebolaget ska bedriva bröllops- och festkoordination, events, festarrangemang, pr och reklam, samt fotografering, import och export, handel med kläder, konfektion, möbler samt uthyrning, försäljning och design av fest ...
Filmcafé Sverige AB
Org.nr: 556869-4516
Aktiebolaget ska bedriva utbildning, förmedling av jobb, bevakning av den Svenska filmbranschen och en mötesplats för personer framför och bakom kameran.
Global Civil Engineering Services AB
Org.nr: 556865-6630
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildning, bemanning, rekrytering och förmedling av arbetskraft inom byggbranschen, äga och förvalta fastigheter, aktier, andra värdepapper och annan lös egendom samt bedriv ...
HEDA TransportLogistic AB
Org.nr: 556830-1872
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom transportbranschen, handel med kläder och säkerhetsutrustningar, förmedling av transporttjänster för limousine, taxi, bud- och busstransporter, gräv- och schakt ...
HKG Holding AB
Org.nr: 556934-4467
Bolaget ska idka import av byggnadsmaterial, förmedling av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
HSB Mäklarna Täby-Roslagen HB
Org.nr: 969646-4164
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt nyproduktion och därmed förenlig verksamhet.
Husbolaget Invest i Sverige AB
Org.nr: 556584-3777
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighets- förmedling, handel med värdepapper samt mäklarverksamhet och därmed förenlig verksamhet.