Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förmedling i Täby

Transenergy AB
Org.nr: 556816-0930
Företaget ska bedriva: - Forskning och utbildning inom fysik, mekanik och säkerhetsteknik Konsultation och förmedling av tjänster och teknik inom ovanstående områden. - Förmedling av investeringsmöjligheter och finansier ...
Täby Förmedling AB
Org.nr: 559003-0465
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
TÄBY Mäklarna AB
Org.nr: 556666-2044
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Täbykopia AB
Org.nr: 556885-2379
Bolaget skall bedriva bokbinderiarbeten, förmedling av grafiska tjänster, kopiering, lagerhållning och därmed förenlig verksamhet.
Ulla-Britt Colling & Co AB
Org.nr: 556343-0627
Bolaget skall utföra datoriserade och manuella beräkningar, virkesmätning, ytbehandling, rekonditionering och nytillverkning av mekanik , möbler och textilier, förmedling, förvaltning, redovisningsuppdrag och därmed samm ...
UpperNorth Trading AB
Org.nr: 556460-7934
Bolaget skall bedriva handel med och förmedling av träbaserat material, elektronik, järn och stålmanufaktur, kemikalier, livsmedel, VVS artiklar, snickerier, teknisk utrustning till sågverksindustrin, leasingverksamhet s ...
VETUS AB
Org.nr: 556672-6617
Bolaget skall bedriva parti- och minutförsäljning, export och förmedling av båtar, båtmotorer, reservdelar och förnödenheter samt servicetjänster för båtar och båtmotorer.
Villaform AB
Org.nr: 556561-8633
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling samt konsultverksamhet inom fastighetsområdet, förmedling av rörelsedrivande företag, äga och förvalta värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
von Wowern Invest AB
Org.nr: 556630-1007
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag. Bolaget skall bedriva skivbolagsverksamhet, musikförlagsverksamhet, musikproduktion, export, import och försäljning av musi ...
Wadköping Investment Advisory AB
Org.nr: 556890-8932
Aktiebolaget ska bedriva finansiell rådgivning rörande finansiella instrument och företagstransaktioner, förmedling av värdepappersinstrument och portföljförvaltning. Bolaget kommer även att bedriva konsulttjänster inom ...
Wallbor Fastigheter AB
Org.nr: 556311-5459
Bolaget skall bedriva förmedling och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Wallendorff group AB
Org.nr: 559026-8339
Bolaget skall bedriva förmedling av villor, bostadsrätter, fritidshus och tomter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Wiksten Assurans AB
Org.nr: 556574-0312
Bolaget ska driva förmedling av försäkrings- och finansiella produkter samt utföra konsultationer inom ovanstående områden jämte därmed förenlig verksamhet samt bedriva värdepappershandel, musikverksamhet och handel med ...
XLoutdoor AB
Org.nr: 556796-3896
Bolaget skall bedriva försäljning och förmedling av utomhusreklam i storformat, konsultverksamhet inom marknadsföring samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Ypoons AB
Org.nr: 556612-4664
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet rörande fastighetsfrågor innefattande i huvudsak exploatering, värdering, fastighetsbildande, uthyrning, förmedling, försäljning, utbildning samt verksamhet förenlig med ovanståend ...
Åresjöns Fastighets AB
Org.nr: 556889-1468
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom koncernbolag bedriva förmedling av, köp, försäljning och byte av dels fastigheter, tomträtter, bostadsrätter och likartade andelar, dels bolag och rör ...