Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förmedling i Täby

A&M Gadré AB
Org.nr: 556823-7423
Bolaget ska bedriva medicinsk verksamhet inom offentlig öppenvård, slutenvård och privat vård, läkarkonsultverksamhet, förmedling av fastigheter utomlands samt hyresförmedling av fastigheter utomlands och därmed förenlig ...
AirImage AB
Org.nr: 556599-7946
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva utveckling, försäljning, tillverkning och förmedling av varor och tjänster inom områdena luftteknik och luftrening samt bedriva därmed förenlig rörelse.
Aktiv Bilfinans i Täby AB
Org.nr: 556703-5968
Uthyrning av bilar och andra fordon som leasingfinansieras. Förmedling av leasingavtal på nya och begagnade bilar. Försäljning av nya och begagnade bilar. Biladministration. Konsultverksamhet inom finans, projektledning ...
Amass AB
Org.nr: 556642-1458
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, försäljning och förmedling inom fastighetsbranschen samt utveckling och försäljning av marina produkter.
BAP Konsult AB
Org.nr: 556989-6979
Föremålet för bolagets verksamhet är strålskyddsutbildningar, industriell användning av joniserande strålning, samt utbildningar för högstadiet och gymnasiet inom naturvetenskapliga ämnesområden, läxhjälp och medverkan i ...
Bergvärme i Stockholm AB
Org.nr: 556424-1296
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom energiområdet, handel med och förmedling av av varor och tjänster inom energiområdet mot fastigheter, äga och förvalta samt köpa och sälja värdepapper och fastigheter samt idka ...
Björn Wass AB
Org.nr: 556778-0910
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning inom sparande och placering, förmedling av fondandelar, personförsäkring samt strukturerande produkter och kapitalförvaltning, handel med värdepapper (detta avser endast kapital) samt ...
Boka Chalet AB
Org.nr: 556898-6680
Företaget ska bedriva verksamhet som omfattar förmedling av resor och därmed förenliga tjänster.
Bokfyren AB
Org.nr: 556933-4765
Bolaget skall bedriva rådgivning, förmedling och utbildning till fysiska och juridiska personer inom juridik, ekonomi och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bonafide Nordic Enterprises KB
Org.nr: 969696-7026
Import - Export och försäljning av livsmedel, kapitalvaror och konsumtionsvaror, översättning och tolkning. Reserelaterade tjänster, marknadsföringskonsult, internationell och inhemsk marknadsrepresentationer. Generalage ...
Bostadsexperten i Täby AB
Org.nr: 556864-1889
Bolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Brightberg International AB
Org.nr: 556850-8476
Bolaget ska bedriva försäljning av dagligvaror, kontorsmateriel, hantverk, byggmaterial, metaller, bildelar och elektronikprodukter, verka för teknologiförändring, internationell förmedling av arbetskraft, handel- och ek ...
Browall Consulting AB
Org.nr: 556880-4644
Aktiebolaget ska bedriva handel med värdepapper, coaching, ledarskapsutbildning, rekryteringar, inrednings- och styling- uppdrag, import och försäljning av hudvårdsprodukter, artist- förmedling samt bedriva tjänsteförsäl ...
BSF FÖRVALTNING KB
Org.nr: 916630-5731
FÖRVALTNING, FÖRMEDLING, KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER SAMT LOKALER I FASTIGHETER
C. Trading & Konsult CKAB AB
Org.nr: 556783-6860
Bolaget skall bedriva servicetjänster, konsultverksamhet, sökuppdrag, köp, försäljning, förmedling och värdering av företrädesvis fast egendom, kapitalvaror företrädesvis båtar och fordon, bedriva handel med fast egendom ...
CAG Martin AB
Org.nr: 556972-2233
Bolaget skall bedriva förmedling och uthyrning av villor, bostadsrätter, fritidshus och tomter samt därmed förenlig verksamhet i Sverige och utomlands samt handel med värdepapper.
City Miljö i Täby AB
Org.nr: 556723-4629
Aktiebolaget ska bedriva köp, försäljning, montage och service av lyft-, materialhantering- och ergonomisk utrustning till kommun, landsting och företag, även förmedling av finansiella tjänster samt därmed förenlig verks ...
Clair International AB
Org.nr: 556593-0749
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva utveckling, försäljning, tillverkning och förmedling av varor och tjänster inom områdena luftteknik och luftrening samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Dag Johannesson Konsult HB
Org.nr: 969710-7291
Juridisk och strategisk rådgivning samt verksamhetskonsultation. Rådgivning om och förmedling av konst och mynt värdepappersverksamhet.
Danderyds Lastbilcentral ek.för.
Org.nr: 716416-6196
Att inrätta lastbilcentral samt beställningskontor för förmedling av transportuppdrag med motorfordon.