Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AirImage AB

"Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva utveckling, försäljning, tillverkning och förmedling av varor och tjänster inom områdena luftteknik och luftrening samt bedriva därmed förenlig rörelse."
Finns i branscher på Wedoo: Förmedling
Org.nr: 556599-7946
Företagsform: Aktiebolag