Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förmedling i Täby

Peveria HB
Org.nr: 969645-2888
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, företagsledning, juridik samt ekonomi, företrädesvis inom fastighetsfrågor jämte därmed förenlig verksamhet, förmedling av fast egendom, förvaltning av fast eg ...
ProTrade i Stockholm AB
Org.nr: 556258-6197
Bolaget skall bedriva affärsutveckling och förmedling av utrustning och system inom aviatik, meteorologi och oceanografi, EU-rådgivning och lobbying, nationell och internationell handel i första hand inom teknik- och ver ...
PSF Svenska AB
Org.nr: 556638-4532
Bolaget skall bedriva förmedling av försäkringar och fonder, ekonomiska konsultationer i anslutning därtill, handel med värdepapper, bolaget skall även bedriva konsultationer inom reklam och grafisk design, samt därmed f ...
REVIDA OMSORG AB
Org.nr: 556918-7577
Bedriva vårdverksamhet och omsorgsverksamhet, hushållsnära tjänster, utbildning, föreläsning, handledning och verksamhets- utveckling, samt konsulttjänster i de nämnda områdena. Uppfödning, utbildning, innehav och tränin ...
Revolutionwear AB
Org.nr: 556617-8660
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka, marknadsföra, försälja, installera och handla med elektroniska övervaknings- och kontrollsystem för batterier i reservkraft- anläggningar samt programvaror oc ...
RiFiVi Holding AB
Org.nr: 556675-5871
Bolaget skall bedriva handel med och förmedling av träbaserat material, teknisk utrustning till sågverksindustrin samt förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Road Runner Limousine AB
Org.nr: 556283-3425
Bolaget skall utföra persontransporter med taxi, samt förmedling av buss och lastbilsförare.
Runeco AB
Org.nr: 556865-8669
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och bostäder inom Sverige såväl som utomlands samt äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Småföretagens Mäklarbyrå i Stockholm AB
Org.nr: 556417-3044
Bolaget skall bedriva mäklarverksamhet av företag, förmedling av företag för försäljning, samt därmed förenlig verksamhet.
Sound By Engelheart AB
Org.nr: 556776-6513
Boalget verksamhet är att bedriva ljudproduktion, handel med värdepapper, förvaltning och förmedling av fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Staffan Johansson Försäkringsförmedling AB
Org.nr: 556830-8844
Bolagets skall bedriva förmedling av försäkring såsom agent och därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel med värdepapper.
Stockholms Bilmäklare AB
Org.nr: 556564-4936
Bolaget skall bedriva inköp, försäljning, import, export, förmedling, reparation, rekonditionering av nya och begagnade personbilar samt därmed sammanhängande verksamhet.
SUND Förvaltning & Konsult AB
Org.nr: 556312-6449
Bolaget skall bedriva handel, förvaltning, exploatering och förmedling av fastigheter, uthyrning av lokaler, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, konsultverksamhet inom företagsledning, personalvårdande rådgivn ...
Svenska Kulturhus AB
Org.nr: 556449-0653
Bolaget skall äga, förvalta och förädla fast egendom samt bedriva förmedling av fast egendom, tomträtter, markområden och därmed förenlig verksamhet.
Sörman & Partners AB
Org.nr: 556688-0497
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta dotterbolag och dotterbolagsandelar inom försäkringsförmedling, försäljning och förmedling av försäkringar samt finansiella tjänster och därmed förenlig verksamhe ...
Sörman & Partners KB
Org.nr: 969716-4466
Förmedling av försäkringar och finansiella tjänster.
T&H - Affärssystem AB
Org.nr: 556614-3136
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena lednings, verksamhetsutveckling, förändringsarbete, projektstyrning, strategifrågor, bedriva handel med skogsprodukter och därtill hörande områden, bedriva förvaltnin ...
TAT Medical AB
Org.nr: 556845-4903
Bolaget skall ha förmedling av tjänster och konsultation, rådgivning, utbildning inom vårdsektorn, uthyrning av sjukvårdspersonal, hushållsnära tjänster, läxhjälp, handel av medicinsktekniska produkter och utrustning och ...
The Moose is Loose AB
Org.nr: 556990-5630
Bolaget skall bedriva motorsportverksamhet. Handel med bilar, motorsport och bilrelaterade produkter samt förmedling av konsulttjänster, marknadsföring och sponsring inom motorsportsammanhang samt därmed förenlig verksam ...
Thebuell AB
Org.nr: 556512-3451
Bolaget skall bedriva handel företrädesvis med bilar, båtar och motorcyklar, handel, förmedling och förvaltning av fast egendom samt ekonomisk konsultverksamhet jämte annan därmed förenlig verksamhet.