Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förmedling i Täby

M.Carlsson Consulting AB
Org.nr: 556813-0271
Konsultverksamhet inom fastighets-, försäljning och rese- branschen. Fastighetsmäkleri, uthyrningsverksamhet (lokaler och fastigheter), bygg och renoveringsverksamhet, inredningsverksamhet, fastighetsförvaltningsverksamh ...
Macedonia Invest HB
Org.nr: 969600-9605
Försäljning av finansiella tjänster inom bl.a fastighetsbranschen och värdepappersbranschen, investeringsuppdrag, företagsrådgivning, förmedling av import och export-affärer med utlandet, speciellt Grekland och Spanien, ...
Mainpro AB
Org.nr: 556348-9243
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva: - Personalmanagement, interimsmanagement inom företagsledning, försäljning, marknadsföring och projektledning - Managementkonsult, organisation och affärsutveckling - Handelsage ...
MaisOui Consulting AB
Org.nr: 556819-9607
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektstyrning, förmedling av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Malmberg Fond & Finans AB
Org.nr: 556671-4118
Bolaget ska bedriva förmedling av finansiella tjänster och försäkringar, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Mantel Media Produktion AB
Org.nr: 556653-4946
Bolaget skall äga och förvalta Mantel Media AB samt bedriva försäljning och förmedling av tryckta och digitala medier och därmed förenlig verksamhet.
Marbella Living AB
Org.nr: 556568-0641
Bolaget skall bedriva förmedling av fast egendom i Sverige och utomlands samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Maritime Concept Academy Stockholm HB
Org.nr: 969720-7802
Försäljning och förmedling av navigationsutbildningar, evenemang och där till närliggande verksamhet.
Marklund Förvaltning HB
Org.nr: 969692-4274
Fastighetsförvaltning, äga och förvalta fast och lös egendom, förmedling av fastigheter, handel med värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.
Mediarum Sverige AB
Org.nr: 556271-1506
Bolaget skall bedriva mediaproduktion samt försäljning och förmedling av digitala och tryckta medier och därmed förenlig verksamhet.
Microtracking P2N AB
Org.nr: 556864-9361
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara : Inom telekommunikationsbranschen att utforma, utveckla och marknadsföra mobiltelekom mjukvara applikationer för att spåra, visa och behandla data, samt därmed förenlig verksam ...
MILJÖHUSET KB
Org.nr: 916640-5630
UPPDRAGSVERKSAMHET INOM EKONOMI, ORGANISATION OCH MARKNADSFÖRING SAMT FÖRMEDLING AV LOKALER OCH DÄRMED FÖRENLIG FÖRETAGSSERVICE
Millow Productions AB
Org.nr: 556865-3397
Bolaget skall bedriva investering, försäljning, förmedling, marknadsföring och produktion av huvudsakligen digitala tjänster såsom webbutveckling, programmering och digital marknadsföring samt rekrytering och förmedling ...
Modulevabo AB
Org.nr: 556725-3355
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning, ägande, förvaltning, förmedling samt försäljning av lös och fast egendom inom fastighetsbranschen. Bolaget ska även bedriva forskning och utveckling inom bygg och byggma ...
Mäklargruppen i Täby AB
Org.nr: 556505-1306
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt handel med fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Navista Fond & Försäkring AB
Org.nr: 556782-4155
Bolaget ska bedriva förmedling av försäkringar samt finansiell rådgivning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Norrortens Hem AB
Org.nr: 556693-9954
Bolaget ska bedriva förmedling av villor, bostadsrätter, fritidshus och tomter samt därmed förenlig verksamhet.
Nylund & Partner Kapitalförvaltning AB
Org.nr: 556785-1646
Bolaget ska bedriva fond- och försäkringsförmedling samt förmedling och konsultverksamhet av finansiella tjänster. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nämdöfjärdens Fastighetsmäkleri AB
Org.nr: 556892-5597
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva förmedling av fast egendom samt bostadsrätter, samt därmed förrenlig verksamhet.
Otega AB
Org.nr: 556608-7143
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva partihandel och förmedling av varor och tjänster med elektronikkomponenter och teleprodukter.