Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult Aktiebolaget Brijabo

"Bolaget skall äga och förvalta, köpa och sälja värdepapper och fast egendom. Bedriva förmedling av yrkeskunnigt folk, utföra bilreparationer, byggnadsarbeten och redovisningstjänster samt bedriva rådgivning inom skatte-, finansierings- och redovisning sområdena samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilreparationer - Förmedling - Konsult - Redovisning - Rådgivning
Org.nr: 556445-9880
Företagsform: Aktiebolag