Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Täby

4 Way Consult AB
Org.nr: 556833-6704
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, marknadsföring, försäljning, ekonomi, administration, rekrytering och annan rådgivning samt handel med värdepapper och andra finansiella instrument.
A. Björkman Mediainsikt AB
Org.nr: 556625-1467
Bolaget skall bedriva projektutveckling, support, rådgivning och försäljning inom annons' media, immaterialrätt, marknads- kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
AB Mohawk Brewing Company
Org.nr: 556638-4524
Bolaget ska bedriva produktion, import, export, markandsföring, distribution, lagring, inköp, försäljning, utbildning, innovation, rådgivning, ekonomi och organisation inom områdena öl, vin, sprit, cider och livsmedelspr ...
AB Wicked Wine Sweden
Org.nr: 556633-2333
Bolaget skall bedriva import, marknadsföring, distribution, lagring, inköp, försäljning, utbildning, innovation, rådgivning och ekonomi inom mat och organisation av vin, sprit, öl, cider och livsmedelsprodukter ävensom i ...
ActiveDB AB
Org.nr: 556926-6090
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-branschen avseende management, installation, övervakning, utbildning, utveckling, service och support av system och databaser. Vidare ska företaget bedriva rådgivning, coachn ...
Adava AB
Org.nr: 559026-9931
Rådgivning, konsulting, interimsuppdrag inom affärsverksamhet, organisation, ledarskap. Detaljhandel och partihandel inom bl a skor och kläder.
Add Care Handelsbolag
Org.nr: 969677-9652
Rekrytering, uthyrning, undervisning, rådgivning, konsultation och kvalitetssäkring av personal inom vård, omsorg, skola och utbildningsorganisationer. Import, export, försäljning, uthyrning, installation, underhåll och ...
Adlegal AB
Org.nr: 556958-3940
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet för rådgivning och ombudskap inom områdena juridik, företagsledning, ledarskap, affärsutveckling, riskmanagement och media samt därmed förenlig verksamhet.
Advanta AB
Org.nr: 556813-7177
Bolaget ska direkt eller genom delägarskap i andra företag bedriva konsult verksamhet såsom rådgivning, support, utredning, utbildning och projektledning företrädesvis inom branscherna fastighet, telekomindustrin, databe ...
Aktiebolaget Intralaw
Org.nr: 556200-0587
Bolaget skall bedriva juridisk rådgivning och därmed sammanhängande konsulterande verksamhet. Bolagets verksamhet skall även omfatta leasingverksamhet.
Aktiebolaget Lorensvik
Org.nr: 556698-4422
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva rådgivning avseende kapitalförvaltning, handel med värdepapper, investeringar i onoterade företag och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Recopa
Org.nr: 556071-9709
Bolaget skall utveckla och exploatera uppfinningar och produkter, bedriva konsultverksamhet inom kemi, medicin, psykologi och ekonomi innefattande såväl utbildning som rådgivning, vidare driva handel med produkter inom d ...
Albanett AB
Org.nr: 556657-1013
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, fastighetsförvaltning, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter. Äga och förvalta bolag och andelar av bolag. Juridisk och ekonomisk rådgivning samt därmed förenli ...
Allan Åberg Communications AB
Org.nr: 556896-4935
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning inom kommunikation.
Almali Affärsutveckling AB
Org.nr: 559028-4864
Utföra rådgivning, styrelsearbete, interimsuppdrag, konsultuppdrag och arbete inom affärsutveckling för privata och offentliga industri- och teknikföretag. Konsult- och affärsutvecklingsarbete innefattar bland annat att ...
Andreas Funke Trade & Consult AB
Org.nr: 556981-9021
Aktiebolaget ska bedriva handel med förbrukningsvaror och maskiner samt rådgivning och konsultverksamhet rörande teknologi inom grafiska branschen främst tryck- och förpackningsindustrin inom Europa i synnerhet Sverige, ...
Andreas Gasch Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556262-8999
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning, redovisnings- service och därmed förenlig verksamhet.
Animo Ekonomi AB
Org.nr: 556549-0728
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning, redovisningsservice, fakturaservice, inkassoverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Anna Alteg Fastighets AB
Org.nr: 556810-3625
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, fastighetsförvaltning, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter. Äga och förvalta bolag och andelar av bolag. Juridisk och ekonomisk rådgivning samt därmed förenli ...
Arthur Philipson Konsult AB
Org.nr: 556497-0670
Bolaget skall utföra tjänster och idka rådgivning i ekonomiska och administrativa frågor samt idka därmed förenlig verksamhet.