Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilreparationer i Täby

AKKO Autolack Aktiebolaget
Org.nr: 556631-9520
Bolaget skall bedriva plåt- och lackeringsverkstad för alla typer av fordon samt bilreparationer och därmed förenlig verksamhet.
Al Manar Bilservice AB
Org.nr: 556930-0832
Bolaget ska utföra bilreparationer samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Auto EL i Täby AB
Org.nr: 556942-9672
Bolaget ska bedriva försäljning av bilreservdelar och bil- tillbehör och genomföra bilreparationer samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fixator Fastighetsservice KB
Org.nr: 916634-7949
INSTALLATION OCH SERVICE AV VÄRME-, EL-, REGLERTEKNIK-, RÖR-, VENTILATION- OCH KYLANLÄGGNINGAR, BYGGNADSVERKSAMHET SAMT BILREPARATIONER
KMK Bilcenter & Däckservice AB
Org.nr: 556423-7989
Bolaget skall bedriva bilvård, bilreparationer, handel med bilar, biltillbehör, transport av bilar och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Konsult Aktiebolaget Brijabo
Org.nr: 556445-9880
Bolaget skall äga och förvalta, köpa och sälja värdepapper och fast egendom. Bedriva förmedling av yrkeskunnigt folk, utföra bilreparationer, byggnadsarbeten och redovisningstjänster samt bedriva rådgivning inom skatte-, ...
Kyrkbyns Autocenter AB
Org.nr: 556920-0610
Bilverkstad, bilreparationer, bilvård samt bilförsäljning.
Kyrkbyns Motorteknik KB
Org.nr: 969628-0438
Bilverkstad. Bilreparationer och däckservice.
Lars Lindroth Lack & Plåtcenter i Vallentuna AB
Org.nr: 556648-0710
Bolaget skall bedriva bilreparationer och därmed förenlig verksamhet.
Leif Androv AB
Org.nr: 556284-5338
Bolaget ska bedriva handel med bilar, bilreparationer samt plåtslageri.
Traction Bil AB
Org.nr: 556105-1243
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva iordningställande av nya bilar och bilreparationer samt bilförsäljning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Täby Bilmec Center AB
Org.nr: 559036-6463
Bilreparationer, rekond, tvätt, rostskydd, däck och däckhotell.