Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fixator Fastighetsservice KB

"INSTALLATION OCH SERVICE AV VÄRME-, EL-, REGLERTEKNIK-, RÖR-, VENTILATION- OCH KYLANLÄGGNINGAR, BYGGNADSVERKSAMHET SAMT BILREPARATIONER"
Finns i branscher på Wedoo: Bilreparationer - Ventilation
Org.nr: 916634-7949
Företagsform: Kommanditbolag