Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Täby

Bioteria Technologies AB
Org.nr: 556713-0264
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av teknisk utrustning, produkter och tjänster inom ventilation, VA, VVS, avfallshantering samt därmed förenlig verksa ...
Börjessons Sotning & Ventilation AB
Org.nr: 556480-3434
Bolaget skall driva skorstensfejarrörelse samt konsultverksamhet och agenturverksamhet för teknisk utrustning inom området ventilations- och fastighetsservice jämte därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper. ...
Crew Billung AB
Org.nr: 559002-3957
Bolaget skall göra ventilation och bygg och därmed förenlig verksamhet.
Fixator Fastighetsservice KB
Org.nr: 916634-7949
INSTALLATION OCH SERVICE AV VÄRME-, EL-, REGLERTEKNIK-, RÖR-, VENTILATION- OCH KYLANLÄGGNINGAR, BYGGNADSVERKSAMHET SAMT BILREPARATIONER
MDE Bygg AB
Org.nr: 556821-2848
Bolaget ska bedriva tillverkning av monteringsfärdiga trähus, uppförande av prefabricerade hus, golv- och väggbeläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Schaktarbete. Husförsäljning, VVS- arbete, El- arbete, Kak ...
Qlimat & Energi System QES AB
Org.nr: 556912-6583
Bolaget ska bedriva entreprenader och serviceverksamhet inom kyl-, ventilation- och elbranschen. Rådgivning och konsultarbete inom ovanstående samt även utföra energideklarationer som energiexpert. Ägande och förvaltning ...
Rörpartner VVS-Service AB
Org.nr: 556455-4953
Bolaget skall bedriva värme ventilation och sanitetsarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.