Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Täby

2 Ekonomer i Täby HB
Org.nr: 969653-0667
Utbildning i bokföring, redovisning, bokslut samt deklaration, Bolaget bedriver också verksamhet som bokföring, redovisning, bokslut, deklarationer och ekonomirådgivning.
AB 1Redovisning BPR
Org.nr: 556879-4266
Bolaget ska bedriva verksamhet med konsultationer inom redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Account Factory Sweden AB
Org.nr: 556884-5019
Konsultverksamhet inom bokföring, redovisning, skatter och företagsekonomi, tillhandahållande av webbtjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Active8 Communications AB
Org.nr: 556332-6288
Bolaget skall driva konsult- och utbidningsverksamhet inom områdena import- och exportfrågor, organisationfrågor och företagsledning, marknadsföring och försäljning samt ekonomistyrning och redovisning , handel med värde ...
adEcat Redovisning AB
Org.nr: 556839-7565
Redovisningstjänster samt övrig ekonomisk konsultation.
Adivo Datakonsult AB
Org.nr: 556211-6573
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet samt utföra tjänster inom bokföring och redovisning samt bedriva förvaltning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Admicon Stockholm AB
Org.nr: 556940-6506
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, bokföring, administration och därmed förenlig verksamhet.
Adminex Redovisning HB
Org.nr: 969709-6700
Konsultverksamhet inom redovisning och företagsorganisation samt kontorshotellverksamhet.
Agaricus AB
Org.nr: 556770-9760
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt företagsledande tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.
Alineko AB
Org.nr: 556928-5082
Konsultverksamhet avseende redovisning och ekonomi samt att bedriva friskvårdsfrämjande verksamhet avseende hälsa, kroppsvård och kost. Detta med inriktning på ekologiska och naturliga produkter samt föreläsningar och ti ...
Anbera Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 556063-0310
Bolaget ska bedriva redovisnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
ANDERS NORKVIST REVISIONSBYRÅ AB
Org.nr: 556448-7295
Föremålet för boalgets verksamhet är revision, redovisning och ekonomiska konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Angarn Signal & Ekonomi AB
Org.nr: 556722-5650
Konsultverksamhet inom järnvägsbranschen med inriktning på signalsäkerhetsteknik. Konsultverksamhet inom datorbranschen med inriktning på installation service och felavhjälpning. Konsultverksamhet inom ekonomisk redovisn ...
AP Control AB
Org.nr: 556753-6502
Konslultverksamhet inom ekonomi,redovisning, IT och därmed förenlig verksamhet.
Apak Konsult AB
Org.nr: 556709-9121
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, bokföring och redovisning, fastighetsutveckling samt handel med aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Arne Forssén Plangruppen AB
Org.nr: 556521-9093
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom plan och miljö, konsultverksamhet inom redovisning och data företrädesvis layout och design samt därmed förenlig verksamhet.
Ascando AB
Org.nr: 556794-0266
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom företagsledning, ekonomistyrning, redovisning och finansiella tjänster. Bolaget ska också bedriva cateringverksamhet, matlagning och serveringshjälp på middagar, ...
Axbom Accounting AB
Org.nr: 559012-2171
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
BDE Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 559035-9898
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Bearstone Advisory AB
Org.nr: 556810-9606
Bolaget ska bedriva konsultationer och rådgivning inom ekonomi, redovisning, revision, finansiering, tillgångsförvaltning och ledarskap, äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper samt bedriva därmed för ...