Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Halmstad

A.D Shop AB
Org.nr: 556725-1920
Bolaget ska förvalta fastigheter och värdehandlingar samt därmed förenlig verksamhet.
035 Hus AB
Org.nr: 556692-2521
Föremålet för bolagets verksamhet är inköpa, förädla och försälja bebyggda och obebyggda fastigheter samt bedriva byggnads- verksamhet, entreprenadverksamhet och fastighetsförvaltning och aktiehandel och därmed förenlig ...
A J Butiken AB
Org.nr: 556110-4588
Bolaget skall driva partihandel med råmaterial och maskiner, försäljning av inredning till kontor och lager, lyft och transportutrustning samt industriförnödenheter mm, köp och försäljning av värdepapper, bilar och konst ...
AB Janne Klasse
Org.nr: 556506-2386
Bolaget skall bedriva grossistförsäljning inom ur- och optikbranschen, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB Svepet
Org.nr: 556586-6083
Bolaget skall bedriva handelsverksamhet med varor till bygg- branschen samt äga och förvalta fastigheter och produktionsutrustning.
Abborren 4 i Halmstad AB
Org.nr: 556944-7377
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
ABR förvaltning KB
Org.nr: 916822-7255
Entreprenad inom bygg och transport. Förvaltning av fastigheter.
Ad Manum AB
Org.nr: 556346-0087
Bolaget skall syssla med undervisning, forskning och konsultationer inom medicinsk verksamhet samt handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter.
Ad Rem AB
Org.nr: 556579-0762
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, förvaltning av fastigheter och aktier samt konsultationer inom trädgårdsnäringen samt därmed förenlig verksamhet.
Adekvat Profil Svenska AB
Org.nr: 556663-3011
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva fastighetsförvaltning samt i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AF Syd Förvaltning AB
Org.nr: 556887-2369
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
AF Syd Gasen 1 AB
Org.nr: 556887-2351
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Agne Eriksson Byggnadsplåtslageri AB
Org.nr: 556562-3377
Bolaget skall bedriva plåtslageri, köp, förvaltning och försäljning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Agrilund AB
Org.nr: 556093-9505
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Air Tech Nord AB
Org.nr: 556881-3389
Bolaget skall bedriva konstruktion, import, installation och försäljning av värmepumpsystem till fastigheter, fastighets- och energiförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.
AJ Fastigheter AB
Org.nr: 556008-2330
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva partihandel, handel med värdepapper samt i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AJ Fastigheter Holding AB
Org.nr: 556783-4725
Bolaget skall äga och förvalta dotterbolag, värdepapper samt fast och lös egendom samt i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AJ Produkter AB
Org.nr: 556190-7329
Bolaget skall driva försäljning av inredning till kontor och lager, lyft- och transportutrustning samt industriförnödenheter mm. Bedriva leasing- och finansieringsverksamhet av skogs- och transportmaskiner, dock ej sådan ...
AJ Sverige AB
Org.nr: 556518-8322
Bolaget skall bedriva skogsbruk, äga och förvalta fastigheter samt i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Avectus
Org.nr: 556226-0553
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena företagsledning, ekonomi och administration, leasing av maskiner, förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper, råvaror samt utlåningsverksamhet dock ej såd ...