Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Avectus

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena företagsledning, ekonomi och administration, leasing av maskiner, förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper, råvaror samt utlåningsverksamhet dock ej sådan verksamhet som omfattas av lag om bankrörelse, samt även idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Ekonomi - Fastigheter
Org.nr: 556226-0553
Företagsform: Aktiebolag